1. softkom
  2. proizvodi
  3. program za maloprodaju
  4. program za prodavnice

PROGRAM ZA PRODAVNICE SORS MP

Program za prodavnice Sors MP je jednostavan za upotrebu i potpuno prilagođen zaposlenima u maloprodaji. Pruža mogućnost vođenja precizne evidencije o prometu robe, prihodima i rashodima. Omogućava korisnicima da jednostavno izdaju račune, formiraju kalkulacije i druge dokumente. Automatski formira izveštaje koji su neophodni u svakoj prodavnici: lager lista, KEP, knjiga primljenih računa, promet kase...

Program podržava rad sa više prodavnica a omogućen je pristup podacima sa udaljene lokacije.

Program za prodavnice dolazi u tri izdanja koja se razlikuju po svojim funkcijama i ceni.

Moduli za robni promet i finansijski promet su sastavni deo svih izdanja Sors MP, dok su moduli za analizu, evidenciju rashoda i finansijsko knjigovodstvo opcioni.

IZDANJA PROGRAMA ZA PRODAVNICE

OPIS FUNKCIJE SORS MP LITE SORS MP SORS MP PLUS
ROBNI PROMET
check mark check mark check mark
PROMET PO TEKUĆIM RAČUNIMA
check mark check mark check mark
MOGUĆNOST RADA NA UDALJENIM LOKACIJAMA
check mark check mark check mark
IZVEŠTAJI
no check mark check mark check mark
RASHODI
no check mark check mark check mark
RAD SA VIŠE MALOPRODAJNIH OBJEKATA
no check mark check mark check mark
FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO
no check mark no check mark check mark
CENA ZA TRAJNU LICENCU 200 € 250 € 400 €

Napomena: cene su izražene bez PDV

PRAVA KOJA KORISNIK STIČE KUPOVINOM (LICENCA)

Trajno pravo korišćenja programa
Korisnik stiče trajno pravo korišćenja programa za maloprodaju Sors MP, što znači da nema nikakve periodične finansijske obaveze prema Softkomu u smislu održavanja ili iznajmljivanja.

Pravo na instalaciju programa u tri računara
Korisnik ima pravo da instalira program u tri računara koja koriste jednu bazu podataka. Pravo na instalaciju u svaki sledeći računar se naplaćuje 30% od cene licence.

Pravo na povezivanje programa sa fiskalnim uređajima
U navedene cene uračunato je pravo na povezivanje jednog računara sa jednim fiskalnim uređajem. To znači da jedan računar u koji je instaliran softver za maloprodaju može da bude povezan sa fiskalnim uređajem, dok ostale kopije softvera mogu da se koriste u računarima koji nisu povezani sa fiskalnim uređajem. Pravo na povezivanje računara sa svakim sledećim fiskalnim uređajem naplaćuje se 125 evra.

USLUGE KOJE SU URAČUNATE U CENU

Instalacija programa u računare kupca
Instalacija programa u računare kupca je uračunata u cenu i ne naplaćuje se posebno. Ona se, u skladu sa željama korisnika, može obaviti u prostorijama korisnika ili u prostorijama Softkoma. U slučaju da je sedište korisnika van Beograda instalacija se obavlja pomoću programa za pomoć na daljinu (Team Viewer). U skladu sa svojim potrebama i organizacijom korisnik može samostalno da izvrši instalaciju programa u skladu sa uputstvima.

Obuka zaposlenih za rad u programu
Obuka zaposlenih za rad u programu je uračunata u cenu i ne naplaćuje se posebno. Ona se, u skladu sa željama korisnika, može obaviti u prostorijama korisnika ili u prostorijama Softkoma. U slučaju da je sedište korisnika van Beograda obuka se obavlja telefonskim putem i pomoću programa za pomoć na daljinu (Team Viewer).

Tehnička podrška za prvu godinu korišćenja programa
Usluga tehničke podrške za prvu godinu korišćenja programa je uračunata u navedene cene, a posle toga se naplaćuje po važećem cenovniku. Korisnici koji po isteku prve godine korišćenja programa ne žele da koriste usluge tehničke podrške mogu nesmetano da nastave sa upotrebom programa.

DODATNI MODULI

Dodatni moduli su namenjeni korisnicima koji imaju specifične potrebe i njihova kupovina nije obavezna. Isporučuju se isključivo korisnicima naših programa što znači da ih nije moguće kupiti samostalno.

POVEZIVANJE SA WEB PRODAVNICOM

Ovaj modul omogućava razmenu podataka između programa i web prodavnice tako što u web prodavnicu šalje podatke o artiklima, stanju zaliha i cenama dok iz web prodavnice preuzima podatke o naručenim artiklima. Čitav proces je maksimalno automatizovan. Cena modula je 50 €.

Saznajte više

SERVISI

Ovaj modul namenjen je firmama koje pružaju usluge servisa. Sadrži revers (dokument za evidenciju prijema robe u servis) kao i radni nalog koji može da ima više statusa (u radu, urađen i sl). Povezan je sa drugim delovima programa. Cena modula je 50 €.