1. softkom
  2. proizvodi
  3. program za knjigovodstvo
  4. automatizacija knjiženja

AUTOMATIZACIJA KNJIŽENJA

Automatizacija knjiženja u programu Sors je mogućnost koju korisnik može a ne mora da koristi. Ona se pre svega odnosi na knjiženje primljenih računa, a funkcioniše tako što korisnik unese podatke za jednu stavku, odnosno podatke koji treba da se evidentiraju na jedan konto, a program na osnovu tih podataka obračunava druge stavke, odnosno automatski knjiži podatke na druga konta.

Uzmimo za primer da je potrebno proknjižiti račun dobavljača - račun za PTT usluge koji izgleda ovako:

  • Osnovica - 10.000
  • PDV - 2.000
  • Ukupno- 12.000

U tom slučaju korisnik knjiži na konto 5315 - Troškovi PTT usluga iznos od 10.000, vrši izbor dobavljača (npr. Telekom), upisuje datum dokumenta i to čini jednu stavku na nalogu. Na osnovu ove stavke porogram obračunava PDV i ukupnu vrednost računa i automatski knjiži druge dve stavke na nalogu i nalog izgleda ovako:

KONTO DUGUJE POTRAŽUJE
5315 - troškovi PTT Uslug 10.000
2700 - PDV u primljenim računima od dobavljača 2.000 0
4330 - Dobavljači u zemlji 0 12.000

Dakle, korisnik je upisao samo prvu stavku na nalogu (konto 5315, duguje 10.000, dobavljač Telekom), a program je automatski obračunao druge dve stavke na nalogu. Automatski obračun druge dve stavke vrši se na osnovu parametara koje je prethodno definisao korisnik.

Svakako da postoje specifične situacije, odnosno dokumenti čije knjiženje ne može da se automatizuje, i zbog toga je korisniku ostavljeno na volju da li će koristiti mogućnost automatizacije knjiženja ili ne. Ova mogućnost se uključije i isključuje jednostavnim klikom miša.

Važno je još da napomenemo da postoji mogućnost izmene svih stavki koje su proknjižene, pa i onih koje su proknjižene automatski.