1. softkom
  2. baza znanja
  3. prikazivanje kepu knjige

SADRŽAJ

DOKUMENTI NA OSNOVU KOJIH SE FORMIRA KEPU KNJIGA

Kepu knjiga je izveštaj koji program Sors automatski formira na osnovu prethodno napravljenih dokumenata kao što su kalkulacija, račun i drugi. Spisak dokumenata na osnovu koji se fromira Kepu knjiga možete da vidite ovde.

IZGLED PROZORA U KOME SE PRIKAZUJE KEPU KNJIGA

  1. Da biste pokrenuli prozor u kome se prikazuje Kepu knjiga uradite sledeće: u komandnom meniju izaberite stavku Robni promet. U meniju kliknite na stavku Lager i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju KEPU.
  2. Na ekranu će se prikazati prozor kao na slici ispod:
Prozor za prikazivanje kepu knjige

Pošto kliknete na sličicu lupe u tabeli (označena brojem 2 na prethodnoj slici) će se prikazati Kepu knjiga sa svim podacima koji su propisani pravilnikom.

  1. U koloni Datum se prikazuje datum promene.
  2. U koloni Broj se prikazuje naziv dokumenta kojim je promena evidentirana kao i broj dokumenta.
  3. U koloni Opis se prikazuje opis promene.
  4. U koloni Zaduženje se prikazuje prodajna vrednost robe koja je ušla u skladiše, vrednost nivelacija i slične promene.
  5. U koloni Razduženje prikazuje se podajna vrednost prodate robe, odnosno robe koja je izašla iz skladišta.
  6. U koloni Uplate na tekući račun prikazuju se uplate pazara na tekući račun (važi za maloprodaju).

U slučaju da u okviru pravnog lica posluje više poslovnih jedinica Kepu knjiga se vodi za svaku poslovnu jedinicu posebno. Izbor poslovne jedinice čiju Kepu knjigu želite da prikažete možete da izvršite u padajućem meniju Poslovna jedinica koji se nalazi u delu prozora koji je na prethodnoj slici označen brojem 1.

Roba koja je uzeta na komisionu prodaju se u Kepu knjizi prikazuje odvojeno od kupljene robe. U slučaju da se u vašem skladištu nalazi roba koju ste uzeli na komisionu prodaju u meniju Prikazuj možete da izvršite izbor između prikazivanja robe koja je uzeta na komisionu prodaju i robe koja je kupljena.

Kepu knjigu za određeni period možete da prikažete tako što u polja Od i Do upišete željeni period.

U donjem delu prozora koji je na slici označen brojem 4 prikazuje se zbir vrednosti iz tabele: ukupna prodajna vrednost robe koja je ušla u skladište (Zaduženje) i ukupna prodajna vrednost robe koja je izašla iz skladišta (Razduženje). Oduzimanjem ova dva broja (Zaduženje - Razduženje) dobija se ukupna prodajna vrednost robe u skladištu koja treba da bude jednaka ukupnoj prodajnoj vrednosti koja se prikazuje u lager listi.

Izvoz podataka iz tabele u eksel možete da obavite tako što kliknete mišem na dugme Izvezi u eksel, koje se nalazi u donjem desnom delu prozora. Pošto kliknete na ovo dugme na ekranu će se prikazati prozor u kome treba da odredite lokaciju u računaru gde će podaci biti izvezeni. Klikom na dugme Štampaj, koje se nalazi u donjem desnom delu prozora, otvoriće se obrazac za štampu Kepu knjige. Više o radu sa obrascima za štampu možete da saznate ovde.

Datum poslednje izmene članka: 24.10.2012