1. softkom
 2. proizvodi
 3. program za veleprodaju

PROGRAM ZA VELEPRODAJU - SORS VP

Program za veleprodaju Sors VP je namenjen preduzećima čija je delatnost trgovina na veliko. Omogućava evidenciju prometa robe, prihoda i rashoda.

Jedna od važnijih funkcija programa je automatizacija operacija koje se u veleprodaji obavljaju svakodnevno: prijem i izdavanje robe, izrada ponuda, predračuna i računa... Program automatski pravi najvažnije izveštaje kao što su kartice kupaca, lager lista, knjiga primljenih računa...

Program funkcioniše po sistemu server/klijent što znači da su svi podaci centralizovani na jedno mesto čime je pojednostavljen rad i postavljena osnova za efikasno izveštavanje i analizu. Omogućen je i pristup podacima sa udaljene lokacije.

Može da radi samostalno ili zajedno sa programom za maloprodaju.

VIDEO - PROGRAM ZA VELEPRODAJU

VIŠE VERZIJA PROGRAMA

Program za veleprodaju Sors VP dolazi u tri verzije koje se razlikuju po svojim funkcijama i ceni. Pravljenjem više verzija programa omogućili smo korisnicima da ne moraju da plaćaju funkcije koje im nisu potrebne. U tabeli koja sledi dat je uporedni prikaz sve tri verzije.

OPIS FUNKCIJE SORS VP LITE SORS VP SORS VP PLUS
ROBNI PROMET
check mark check mark check mark
FAKTURISANJE
Ponude | Predračuni | Ino predračuni (proforma invoice) | Avansni računi | Računi | Ino računi (invoice) | Rezervacija robe za kupca | Knjižna odobrenja | Knjiga izdatih računa | Kartice kupaca | Zbirna dugovanja po kupcima
check mark check mark check mark
BLAGAJNA - FINANSIJSKI PROMET
Evidencija uplata i isplata | Pregled uplata i isplata | Pregled prometa
check mark check mark check mark
ANALIZA
no check mark check mark check mark
RASHODI
no check mark check mark check mark
FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO
no check mark no check mark check mark
PROIZVODNJA
Sastavnice | Prijemnice | Radni nalozi | Trebovanja | Predajnice | Škart | Lager lista (magacin materijala)
no check mark no check mark check mark
CENA 200 € 250 € 400 €

Napomena: cene su izražene bez PDV

U navedene cene je uračunato:

 1. Tri trajne licence
  Korisnik ima pravo da instalira program u tri računara koja koriste jednu bazu podataka. Svaka sledeća licenca se naplaćuje 30% od navedene cene. Kupovinom licence korisnik stiče trajno pravo korišćenja programa, što znači da nema nikakve finansijske obaveze prema SoftKomu u smislu održavanja ili iznajmljivanja.
 2. Instalacija programa u računare kupca
  Instalacija programa se, u skladu sa željama korisnika, može obaviti ili u prostorijama korisnika ili u prostorijama SoftKoma. U slučaju da je sedište korisnika van Beograda instalacija se obavlja pomoću programa za pomoć na daljinu (remote desktop control). Instalacija programa podrazumeva isključivo instalaciju SoftKom programa i baza podataka. Instalacija programa ne podrazumeva umrežavanje računara korisnika, instalaciju hradvera kao ni instalaciju programa drugih proizvođača. U skladu sa svojim potrebama i organizacijom korisnik može samostalno da izvrši instalaciju programa u skladu sa uputstvima.
 3. Obuka zaposlenih za rad u programu
  Obuka zaposlenih se, u skladu sa željama korisnika, može obaviti ili u prostorijama korisnika ili u prostorijama SoftKoma. U slučaju da je sedište korisnika van Beograda obuka se obavlja telefonskim putem i pomoću programa za pomoć na daljinu (remote desktop control).
 4. Tehnička podrška za prvu godinu korišćenja programa
  Usluga tehničke podrške za prvu godinu korišćenja programa je uračunata u navedene cene, a posle toga se naplaćuje po važećem cenovniku. Korisnici koji po isteku prve godine korišćenja programa ne žele da koriste usluge tehničke podrške mogu nesmetano da nastave sa upotrebom programa.

ROBNI PROMET

Program za veleprodaju Sors VP omogućava vođenje precizne evidencije prometa robe u magacinu. Najvažniji dokumenti pomoću kojih se evidentira promet robe u magacinu veleprodaje su kalkulacija, otpremnica, povratnica, nivelacija i otpis. Na osnovu ovih dokumenata program automatski formira veliki broj izveštaja kao što su lager lista, kartica robe. Važno je da napomenemo da program omogućava rad sa jednim ili više magacina.

Više o robnom prometu

FAKTURISANJE

Softver za veleprodaju ima mogućnost izdavanja ponuda, predračuna, avansnih računa, računa-otpremnica kao i knjižnih odobrenja i zaduženja. Na osnovu ovih dokumenata vodi se precizna evdencija obaveza kupaca a uvid u ovu evidenciju omogućen je kroz izveštaje kao što su kartice kupca, kumulativni prikaz dugovanja po kupcima i drugi. Mogućnosti koje su korisne za svaku veleprodaju su povezivanje računa sa avansnim računom, automatska izrada računa na osnovu otpremnice itd.

Više o fakturisanju

RASHODI

Sors VP omogućava preduzetničku evidenciju rashoda odnosno evidenciju obaveza prema dobavljačima, zaposlenima i evidenciju drugih troškova. Evidentiraju se računi dobavljača, knjižna zaduženja i odobrenja a program na osnovu tih dokumenata automatski formira izveštaje koji omogućavaju uvidi u stanje obaveza prema dobavljačima: kartice dobavljača, kumulativni prikaz zaduženja po dobavljačima, izveštaje o rokovima dospeća računa na naplatu i druge.

Više o evidenciji rashoda

EVIDENCIJA FINANSIJSKOG PROMETA

Ovaj deo programa za veleprodaju omogućava preduzetničku evidenciju prometa po tekućim računima, odnosno evidenciju priliva i odliva stredstava. Najvažnije funkcije ovog dela programa su evidencija prometa, promet po računima, gotovinski promet... Još jedna korisna funkcija programa je izveštaj o materijalnim troškovima, odnosno izveštaj o plaćanju gotovinskih računa.

Više o evidenciji prometa

FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

Modul za finansijsko knjigovodstvo omogućava evidenciju poslovnih promena po sistemu dvojnog knjigovodstva. On se isporučuje opciono, što znači da korisnik može da izabere verziju programa koja ne uključuje ovaj modul. Sadrži nalog za knjiženje, dnevnik knjiženja, bruto bilans, bilans stanja, bilans uspeha, zaključni list, analitičke kartice, poreske knjige, POPDV prijavu. Važno je da naglasimo da je moguće postavljenje šema za automatsko knjiženje.

Više o finansijskom knjigovodstvu

ANALIZA

Softver za veleprodaju omogućava detaljnu analizu poslovanja veleprodajnih preduzeća. Ima desetine izveštaja koji se generišu automatski i koji omogućavaju praćenje ceokupnog poslovnog procesa u veleprodaji. Najvažniji izveštaju su analiza prihoda i rashoda, analiza dobiti, analiza prodaje robe, analiza ostvarene razlike u ceni, analiza dugovanja prema dobavljačima ...

Više o analizi

RAD U MREŽI I PRISTUP PODACIMA SA UDALJENE LOKACIJE

Program funkioniše po principu server - klijent, što znači da je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju. Takođe, omogućava pristup podacima i sa računara koji se nalaze na udaljenim lokacijama, odnosno sa računara koji nisu povezani u lokalnu mrežu. To znači da podacima možete da pristupite sa bilo koje lokacije na svetu pod uslovom da imate pristup internetu ili telefonskoj liniji.

Više o radu u mreži i pristupu sa udaljene lokacije

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Program za veleprodaju može da upotrebljava neograničen broj korisnika pri čemu postoji mogućnost da se korisnicima ograniči pristup podacima. Tako, na primer, jedan korisnik može da izdaje račune ali ne može da pristupa podacima koji se odnose na naplatu potraživanja. Drugom korisniku može da se odobri da pregleda sve podatake, ali mu se može uskratiti pravo da unosi nove ili menja postojeće podatke.

Više o korisničkim nalozima

RAD SA VIŠE POSLOVNIH JEDINICA U OKVIRU ISTOG PRAVNOG LICA

Sors VP je u potpunosti prilagođen za rad sa više poslovnih jedinica. Koncepcija je da se podaci iz svih poslovnih jedinica čuvaju na jednom mestu (na serveru), što omogućava efikasan rad kao i detaljan uvid u poslovanje. Promene u poslovnim jedinicama mogu da se prate u realnom vremenu, što znači da je promena koja nastane u određenoj poslovnoj jedinici odmah vidljiva svima u mreži.

Više o radu sa većim brojem poslovnih jedinica

IZABERITE VAŠU VERZIJU

SORS VP LITE

Robni promet
Fakturisanje
Rashodi
Proizvodnja
Fin. knjigovodstvo

Cena: 200 €

Saznajte više

SORS VP

Robni promet
Fakturisanje
Rashodi
Proizvodnja
Fin. knjigovodstvo

Cena: 250 €

Saznajte više

SORS VP PLUS

Robni promet
Fakturisanje
Rashodi
Proizvodnja
Fin. knjigovodstvo

Cena: 400 €

Saznajte više