1. softkom
  2. izrada programa

IZRADA PROGRAMA PO ZAHTEVU KUPCA

Izrada programa po zahtevu kupca može da podrazumeva prilagođavanje nekog od rešenja koje već postoji potrebama kupca ili proizvodnju potpuno novog programa.

PRILAGOĐAVANJE GOTOVIH PROGRAMA POTREBAMA KUPCA

Prilagođavanje već postojećih rešenja potrebama kupca se u većini slučajeva svodi na dodavanje analitičkih izveštaja, manje izmene u prozorima i slično.

Cena adaptacije programa zavisi od radnog vremena koje je potrebno da bi se program prilagodio potrebama kupca. Cenovnik našeg radnog vremena možete da vidite ovde. Precizne informacije o troškovima prilagođavanja programa vašim potrebama možete da dobijete ako popunite formular za kontakt ili nam se obratite na info telefon: 011 6280 121.

IZRADA SOFTVERA

Izrada softvera je kompleksan proces kome treba pristupiti isključivo u slučaju da na tržištu ne postoji gotovo rešenje koje zadovoljava poslovne procese u preduzeću, odnosno u slučaju da ne postoji gotovo rešenje koje može da bude prilagođeno potrebama kupca.

Prilikom donošenja odluke o izradi softvera treba da imate u vidu nekoliko stvari:

  1. Izrada programa podrazumeva određene troškove koji zavise od radnog vremena koje treba da bude utrošeno na proizvodnju. Cenovnik našeg radnog vremena možete da vidite ovde. Procenu troškova koji prate izradu softvera možete da dobijete ako popunite kontakt formular ili nam se obratite na info telefon: 011 6280 121.
  2. Izrada programa zahteva potpunu saradnju zaposlenih i menadžmenta sa proizvođačem programa. Zaposleni i menadžment treba da definišu potrebe i da daju precizne instrukcije proizvođaču programa.
  3. Obuka zaposlenih i tehnička podrška u radu su podjednako važni kao i sama izrada softvera. Izradu programa poverite pouzdanom preduzeću koje je u stranju da izvrši obuku vaših zaposlenih i, što je naročito važno, da im u kasnijem radu pruži potrebnu tehničku podršku.

POSTUPAK IZRADE SOFTVERA

Izrada programa po zahtevu kupca, odnosno prilagođavanje programa potrebama kupca odvija se u 4 faze:

  1. Sagledavanje potreba klijenta. U ovoj fazi obavlja se razgovor sa klijentom u cilju analize potreba i procesa rada, utvrđuju se sve specifičnosti i analizira se postojeći informacioni sistem.
  2. Izrada projekta programa. Na osnovu prethodno sagledanih potreba pristupa se izradi projekta programa ili kompletnog informacionog sistema. Nakon izrade projekat se dostavlja klijentu na odobrenje.
  3. Izrada programa. Pošto klijent odobri projekat započinje izrada programa.
  4. Implementacija. Ova faza odvija se po završetku izrade programa i podrazumeva instalaciju kao i otklanjanje eventualnih problema i obuku zaposlenih za rad u programu.