1. softkom
  2. tehnička podrška

TEHNIČKA PODRŠKA

Korisnici naših poslovnih programa na raspolaganju imaju stručnu tehničku podršku a zahtevi korisnika rešavaju se u najkraćem roku. Tehnička podrška podrazumeva:

  1. Konsultacije vezane za funkcionisanje programa koje se obavljaju telefonskim putem
  2. Pravo na "pomoć na daljinu" koja se obavlja pomoću programa koji omogućava pristup računarima na daljinu (Team Viewer)
  3. Pravo na nove verzije programa

Stavke koje slede nisu obuhvaćene tehničkom podrškom:

  1. Dorade programa po zahtevu kupca (naplaćuje se po važećem cenovniku)
  2. Izlazak na teren (naplaćuje se po važećem cenovniku)
  3. Otklanjanje hardverskih kvarova (kvarovi na računaru, fiskalnoj kasi i dr.)

Tehnička podrška za prvu godinu korišćenja programa je uračunata u cenu licence a posle toga se naplaćuje na godišnjem nivou prema važećem cenovniku u zavisnosti od izdanja programa koji korisnik upotrebljava.

Napominjemo da korisnik po isteku prve godine upotrebe programa nije u obavezi da koristi usluge tehničke podrške. Korisnici koji ne žele da koriste usluge tehničke podrške mogu nesmetano da nastave sa upotrebom programa.

Radno vreme tehničke podrške je 09-17 od ponedeljka do petka.