1. softkom
 2. proizvodi
 3. program za knjigovodstvo

PROGRAM ZA KNJIGOVODSTVO

Program za knjigovodstvo Sors omogućava evidenciju poslovnih promena po sistemu dvojnog knjigovodstva kao i evidenciju prometa robe, odnosno robno-materijalno knjigovodstvo.

Rad službe knjigovodstva značajno olakšava automatizacija knjiženja, odnosno prenos podataka iz robnog u finansijsko knjigovodstvo i izrada šema za knjiženje. Sistematsko arhiviranje podataka omogućava detaljnu analizu poslovanja i pravljenje niza značajnih izveštaja.

Program za knjigovodstvo Sors funkcioniše po sistemu server/klijent što znači da su svi podaci centralizovani u jednu bazu podataka kojoj može da pristupa više korisnika, sa više različitih računara. Omogućen je i pristup podacima sa udaljene lokacije putem interneta.

Program je napravljen tako da robno i finansijsko knjigovodstvo mogu da se koriste kao jedna celina, odnosno kao jedan knjigovodstveni program ili nezavisno jedan od drugog, odnosno kao posebne celine.

VIDEO - PROGRAM ZA KNJIGOVODSTVO

FUNKCIJE PROGRAMA ZA KNJIGOVODSTVO

FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO ROBNO KNJIGOVODSTVO
check mark Nalog za knjiženje check mark Kalkulacije
check mark Automatizacija knjiženja check mark Nivelacije
check mark Dnevnik knjiženja check mark Otpremnice
check mark Glavna knjiga check mark Interne otpremnice
check mark Analitičke kartice check mark Povraćaj robe od strane kupca
check mark Bruto bilans check mark Povraćaj robe dobavljaču
check mark Bilans stanja check mark Otpis
check mark Bilans uspeha check mark Knjiga evidencije prometa (KEP)
check mark Poreske knjige - KIR i KPR check mark Lager lista
check mark POPDV prijava check mark Magacinska kartica (kartica artikla)
check mark Rad u mrežnom okruženju check mark Rad u mrežnom okruženju
check mark Pristup podacima sa udaljene lokacije check mark Pristup podacima sa udaljene lokacije
CENA: 200 €
Pogledajte detalje
CENA: 200 €
Pogledajte detalje

Napomena: cene su izražene bez PDV

U navedene cene je uračunato:

 1. Tri trajne licence
  Korisnik ima pravo da instalira program u tri računara koja koriste jednu bazu podataka. Svaka sledeća licenca se naplaćuje 30% od navedene cene. Kupovinom licence korisnik stiče trajno pravo korišćenja programa, što znači da nema nikakve finansijske obaveze prema SoftKomu u smislu održavanja ili iznajmljivanja.
 2. Instalacija programa u računare kupca
  Instalacija programa se, u skladu sa željama korisnika, može obaviti ili u prostorijama korisnika ili u prostorijama SoftKoma. U slučaju da je sedište korisnika van Beograda instalacija se obavlja pomoću programa za pomoć na daljinu (remote desktop control). Instalacija programa podrazumeva isključivo instalaciju SoftKom programa i baza podataka. Instalacija programa ne podrazumeva umrežavanje računara korisnika, instalaciju hradvera kao ni instalaciju programa drugih proizvođača. U skladu sa svojim potrebama i organizacijom korisnik može samostalno da izvrši instalaciju programa u skladu sa uputstvima.
 3. Obuka zaposlenih za rad u programu
  Obuka zaposlenih se, u skladu sa željama korisnika, može obaviti ili u prostorijama korisnika ili u prostorijama SoftKoma. U slučaju da je sedište korisnika van Beograda obuka se obavlja telefonskim putem i pomoću programa za pomoć na daljinu (remote desktop control).
 4. Tehnička podrška za prvu godinu korišćenja programa
  Usluga tehničke podrške za prvu godinu korišćenja programa je uračunata u navedene cene, a posle toga se naplaćuje po važećem cenovniku. Korisnici koji po isteku prve godine korišćenja programa ne žele da koriste usluge tehničke podrške mogu nesmetano da nastave sa upotrebom programa.

MODULARNOST

Program za knjigovodstvo Sors je podeljen na dve celine: robno i finansijsko knjigovodstvo. Ove dve celine su dizajnirane tako da mogu da funkcionišu kao jedan knjigovodstveni program ili mogu da se koriste odvojeno. To znači da korisnik može da se opredeli za korišćenje kompletnog programa ili, u skladu sa svojim potrebama, može da odluči da koristi samo jednu od ove dve celine: robno ili finansijsko knjigovodstvo.

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Program za knjigovodstvo Sors može da upotrebljava neograničen broj korisnika pri čemu postoji mogućnost da se određenim korisnicima ograniči pristup podacima. Tako, na primer, jedan korisnik može da vrši izmene i pregled u delu za finansijsko knjigovodstvo, ali ne može da pristupa robnom knjigovodstvu. Drugom korisniku može da se odobri da pregleda sve podatake ali može da mu se uskrati pravo da unosi nove ili menja postojeće podatke.

Više o korisničkim nalozima

RAD U MREŽI I PRISTUP SA UDALJENE LOKACIJE

Knjigovodstveni program Sors je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju. Napravljen je po principu server/klijent, što znači da više korisnika koji koriste progam na više različitih računara imaju pristup istoj bazi podataka.

Omogućen je i pristup podacima sa računara koji se nalaze na udaljenim lokacijama. To znači znači da podacima možete da pristupite sa bilo koje lokacije na svetu pod uslovom da imate pristup internetu.

Više o radu u mreži i pristupu sa udaljene lokacije

OBUKA I TEHNIČKA PODRŠKA

Softkom obezbeđuje instalaciju programa kao i obuku za rad u programu. Obuka je u sastavu cene programa i ne naplaćuje se posebno.

Korisnici knjigovodstvenog programa Sors imaju na raspolaganju stručna lica koja im mogu pružiti odgovore na sva njihova pitanja i u najkraćem roku otkloniti eventualne probleme koji nastanu u radu.

Više o tehničkoj podršci