KALKULACIJA

Kalkulacija je knjigovodstvena isprava koja dokumentuje postupak formiranja prodajne cene robe kao i ulaz robe u magacin. U ovom članku analiziramo kalkulaciju za robu koja je nabavljena na domaćem tržištu, dok informacije o kalkulaciji za robu koja je nabavljena na inostranom tržištu možete da pronađete ovde.

SADRŽAJ

Video
Prozor za kalkulaciju cene
Prozor za pregled kalkulacija
Automatska nivelacija
Izveštaji koji se formiraju automatski na osnovu kalkulacije
Spisak podataka u kalkulaciji

VIDEO

PROZOR ZA KALKULACIJU CENE

Da biste pokrenuli prozor za formiranje kalkulacije cena uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Robni promet.
 2. U meniju kliknite na stavku Kalkulacije i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Kalkulacija.
 3. Na ekranu se prikazuje prozor u kome se vrši kalkulacija cene, a koji izgleda kao na slici ispod.
Prozor za kalkulaciju cene

Upis artikla u kalkulaciju vrši se u delu prozora koji je na slici označen brojem 1, na način koji je opisan u tekstu koji sledi.

Prvo je potrebno da izaberete artikal, što možete da uradite tako što ćete da upišete šifru, naziv ili bar-kod u polje za unos teksta koje je za to predviđeno. Prilikom unosa naziva ili šifre artikla, nakon što upišete početna slova naziva ili šifre, program će ponuditi autosugestiju za izbor artikla, odnosno biće prikazani svi proizvodi čiji naziv ili šifra počinju karakterima koje ste upisali, što je prikazano na sledećoj slici.

Izbor artikla

Napominjemo da će polje za unos podataka Bar kod biti prikazano isključivo ako u prozoru za podešavanja programa u kartici Kalkulacija postavite znak za potvrdu pored opcije Prikaži bar kod u kalkulaciji, prijemnici, povratnici dobavljaču i internoj otpremnici.

U polje Nabavna cena treba da upišete nabavnu cenu artikla, a u poljima Rabat, Dodatni rabat i Dodatni rabat 2 potrebno je da upišete eventualne rabate koji su vam odobreni od strane dobavljača.

Odobrene rabate od dobavljača poslovni program Sors obračunava po principu “rabat na rabat”, odnosno od nabavne cene oduzima prvi rabat, zatim od tako dobijene vrednosti oduzima drugi rabat, i konačno od vrednosti koja je dobijena posle oduzimanja drugog rabata, oduzima treći rabat. Na primer, ako je nabavna cena artikla 100 dinara i prvi rabat iznosi 10%, dobijena vrednost će biti 100-10=90. Ako i drugi rabat iznosi 10%, dobijena vrednost će biti 90-9=81, i konačno ako treći rabat iznosi 10%, iznos nabavne cene nakon odbijenih rabata će biti 81-8,1=72.9 din.

U slučaju da je artikal prethodno nabavljan, odnosno u slučaju da je za njega već rađena kalkulacija, podaci u poljima Nabavna vrednost, Rabat, Dodatni rabat i Dodatni rabat 2 biće popunjeni automatski tako što će u njima biti prikazani podaci sa poslednje kalkukacije. U slučaju potrebe ove podatke korisnik može da promeni jednostavnim upisom novih vrednosti.

Automatski upis nabavne cene i rabata

U polje Količina treba da upišete isporučenu količinu.

Poslovni program Sors nudi četiri mogućnosti za formiranje prodajne cene artikla:

 1. Upisom konačne prodajne cene sa PDV
 2. Upisom prodajne cene bez PDV
 3. Upisom trgovačke marže
 4. Upisom razlike u ceni

Zavisno od toga da li želite da prodajnu cenu formirate dodavanjem trgovačke marže na nabavnu cenu, dodavanjem razlike između nabavne i prodajne cene ili upisom prodajne cene, potrebno je da u jedno od polja Marža, RUC ili Prodajna cena unesete odgovarajuću vrednost, a program će izračunati druga dva podatka. Na primer, ukoliko u polje Prodajna cena unesete prodajnu cenu, program će izračunati visinu marže i iznos razlike između nabavne i prodajne cene, kako je to prikazano na slici ispod.

Obračun marže i razlike u ceni na osnovu prodajne cene i obračun prodajne cene na osnovu marže

Ako želite da sa obračun vrši počevši od prodajne cene sa PDV, što je čest slučaj prilikom izrade kalkulacije za robu čiji promet će se obavljati u malopradaji, potrebno je da u padajućem meniju Cena, koji se nalazi u delu ekrana Način obračuna (označen brojem 5 na slici) izaberete opciju Sa PDV. U slučaju da želite da se obračun vrši počevši od prodajne cene bez pdv (što je čest slučaj u veleprodajama), u istom padajućem meniju izaberite opciju Bez PDV.

U slučaju da je artikal prethodno nabavljan, odnosno u slučaju da je za njega već rađena kalkulacija, polje Prodajna cena će biti automatski popunjeno sa važećom prodajnom cenom, koju u slučaju potrebe možete jednostavno da promenite. Program će obračunati vrednosti koje treba da se upišu u polja Marža i RUC na osnovu nabavne i prodajne cene.

Automatski upis prodajne cene i obračun marže i RUC

Pošto završite sa upisom artikla, količine, nabavne i prodajne cene pritisnite taster Enter ili kliknite na dugme Upiši i artikal će biti upisan u tabelu koja je na prethodnoj slici označena brojem 6, a vi možete da nastavite sa unosom sledećeg artikla. Ceo proces iliustrovan je na slici ispod.

Unos artikla u kalkulaciju

Ako upisujete artikal koji ima raster ili serijski broj, nakon što kliknete na opciju Upiši (ili pritisnete taster Enter) otvoriće se prozor u kome je potrebno da unesete količine za svaki raster ili serijski broj. Više o radu sa rasterima i serijskim brojevima možete da pročitate u posebnom članku.

Ako želite da obrišete jedan ili više artikala iz kalkulacije, odnosno iz tabele koja je na slici označena brojem 6, to možete da uradite tako što ćete da ih selektujete i da kliknete na dugme Obriši ili tako što ćete, nakon što ih selektujete, da kliknete desnim tasterom miša i u meniju koji se pojavi izabrati opciju Obriši.

Ukoliko želite da izmenite podatke za artikal koji se nalazi u tabeli, na slici označenoj brojem 6, potrebno je da kliknete dva puta na njega. Alternativno, možete da desnim tasterom miša kliknete na artikal koji želite da izmenite posle čega će se prikazati meni u kome treba da izaberete opciju Izmeni. Nakon što to uradite otvoriće se prozor (prikazan na slici ispod) u kome možete da izmenite sve podatke koje smo opisali u prethodnom izlaganju.

Izmena stavke u kalkulaciji

U slučaju da koristite mogućnosti programa za rad sa rasterima i serijskim brojevima i ako želite da izmenite raster ili serijski broj za artikal, potrebno je da u tabeli, koja je na slici označena brojem 6, kliknete na artikal kome želite da izmenite raster ili serijski broj, a zatim u meniju koji se pojavi da izaberete opciju Izmeni raster/serijski broj.

Ako kalkulacija ima veliki broj artikala i imate potrebu da određeni artikal pronađete u kalkulaciji, odnosno u tabeli koja je na slici označena brojem 6, možete jednostavno da kliknete desnim tasterom miša na bilo koji artikal u tabeli i da izaberete opciju Pronađi artikal u tabeli, nakon čega će se otvoriti novi prozor u kome je potrebno da unesete naziv ili šifru artikla koji želite da pronađete i da kliknete na dugme OK. Pošto to uradite, artikal koji želite da pronađete biće označen u tabeli.

U delu prozora Podaci o dokumentu, koji je na slici označen brojem 2, možete da upišete sledeće podatke:

 1. Ukoliko u sastavu privrednog subjekta posluje više poslovnih jedinica ili privredni subjekat ima više magacina, u padajućem meniju PJ treba da izaberete poslovnu jedinicu ili magacin, na koji se kalkulacija odnosi.
 2. Broj dok. U ovo polje je potrebno da upišete broj računa dobavljača za isporučenu robu.
 3. Izbor dobavljača vrši se na sledeći način: dva puta kliknite na polje Dobavljač i otvoriće se prozor za izbor dobavljača. U ovom prozoru pretraživanje dobavljača možete da vršite na osnovu naziva dobavljača, PIB-a ili šifre tako što ove podatke upišete u odgovarajuća polja za unos teksta. Sve dobavljače koji se nalaze u bazi podataka možete da prikažete tako što kliknete na sličicu lupe ili pritisnete taster Enter. Izbor dobavljača možete da izvršite jednostavnim duplim klikom na željenog dobavljača. U slučaju da se dobavljač ne nalazi u bazi podataka, možete da ga upišete klikom na dugme Upiši novog partnera, nakon čega će se otvoriti prozor koji je detaljno opisan ovde. Ako želite da izmenite podatke koji se odnose na dobavljača, potrebno je da selektujte dobavljača u tabeli, i da kliknite na dugme Izmeni podatke o partneru, nakon čega će se otvoriti prozor u kome važe ista pravila kao u prozoru za unos dobavljača.
 4. U polju Datum izaberite datum pod kojim želite da zavedete kalkulaciju.

U delu prozora Podaci za račun dobavljača, koji je na slici označen brojem 3, možete da upišete podatke koji se odnose na finansijsko zaduženje dobavljača, nastalo na osnovu računa za isporučenu robu čiji ulaz evidentirate kalkulacijom. Finansijsko zaduženje dobavljača podrazumeva da će se račun, na osnovu koga se pravi kalkulacija, prikazivati u knjizi primljenih računa i u kartici dobavljača. U polje Datum potrebno je da upišete datum izdavanja računa, na osnovu koga formirate kalkulaciju, dok je u polje Valuta potrebno da upišete krajnji rok plaćanja robe koji vam je dobavljač odobrio. Ukoliko plaćanje vršite gotovinski potrebno je da postavite znak za potvrdu pored opcije Gotovinski. Da bi se podaci o finansijskom zaduženju dobavljača prikazivali u knjizi primljenih računa i u kartici dobavljača potrebno je da postavite znak za potvrdu pored opcije Zavedi račun. Ako pored ovog polja ne postavite znak za potvrdu finansijsko zaduženje dobavljača neće biti evidentirano i neće se prikazivati u knjizi primljenih računa i u kartici dobavljača.

Zavisne troškove nabavke možete da evidentirate u delu prozora Troškovi i vrsta robe (na slici označen brojem 4) tako što dva puta kliknete na polje Troškovi, nakon čega će se prikazati prozor koji je detaljno opisan ovde.

Ako evidentirate kalkulaciju za komisionu robu potrebno je da u padajućem meniju Tip izaberete Komision. Ovo je važno zbog toga što se kalkulacije za komisionu robu prikazuju u drugačijem obrascu za štampu u odnosu na obične kalkulacije (u obrascu PKR). Takođe, kalkulacije za komisionu robu se prikazuju na dugačiji način u različitim izveštajima kao što su lager lista, KEP knjiga i drugi. Bitno je da napomenemo da u kalkulaciju, koja se radi za komisionu robu, mogu da se upišu isključivo artikli koji su prilikom unosa artikla evidentirani kao artikli koji se uzimaju za komisionu prodaju. Istovetno, u kalkulaciju koja se radi za robu koja nije uzeta na komisionu prodaju, mogu da budu upisani isključivo artikli koji prilikom upisa nisu evidentirani kao artikli za komisionu prodaju.

U delu prozora Način obračuna, koji je na slici označen brojem 5, u padajućem meniju Troškovi izaberite da li želite da zavisni troškovi nabavke budu raspoređeni po vrednosti ili po količini.

Ako želite da istu visinu marže primenite na sve artikle u tabeli koja je na slici označena brojem 6 to možete da uradite tako što ćete da kliknete na dugme Obračun marže posle čega će se otvoriti prozor u kome je potrebno da unesete željenu maržu za obračun.

U tabeli, koja je na slici označena brojem 6, postoje svi podaci koji su nepohodni za evidenciju kalkulacije cena artikala (spisak svih podataka koji se nalaze u tabeli možete da vidite ovde) a kompletan obračun urađen je automatski.

Broj artikala koji može da se upiše u kalkulaciju nije ograničen.

U delu prozora koji je na slici označen brojem 7, prikazane su ukupne vrednosti svih artikala koji su upisani u kalkulaciju: ukupna nabavna cena, ukupna prodajna cena, ukupna vrednost PDV ...

Različiti poslovni softveri vrše zaokruživanje brojeva na različit broj decimala, te se može desiti da postoje minimalne razlike u vrednosti, dobijene kroz kalkulaciju u odnosu na dokumentaciju koju ste dobili od dobavljača. Ukoliko se to desi, potrebno je da kliknete na dugme Ispravka vrednosti, i unesete podatke sa ulaznih dokumenata.

Pošto završite sa unosom artikala potrebno je da kliknete na dugme Snimi koje se nalazi u donjem desnom uglu prozora i kalkulacija će biti upisana u bazu podataka.

U poslovnom softveru Sors brojevi kalkulacija dodeljuju se automatski i idu po redu (1,2,3...). Ukoliko u okviru istog pravnog subjekta posluje više poslovnih jedinica, u svakoj poslovnoj jedinici brojevi kalulacija će počinjati od 1 i ići po redu. Brojeve kalkulacija možete da promenite u pregledu kalkulacija.

PROZOR ZA PREGLED KALKULACIJA

Prozor za pregled kalkulacija možete da pokrenete na sledeći način:

 1. U komandnom meniju kliknite na stavku Robni promet.
 2. Zatim u meniju kliknite na stavku Kalkulacije i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da izaberete opciju Pregled kalkulacija.

Prozor za pregled kalkulacija se koristi isto kao i svi ostali prozori za pregled dokumenata u poslovnom softveru Sors.

U levom delu prozora, nalaze se kriterijumi za pretraživanje dokumenata, a tabela u kojoj se prikazuju kalkulacije, zauzima centralni i najveći deo prozora.

Ako kliknete desnim tasterom miša na određenu kalkulaciju u tabeli prikazaće se meni sa opcijama. Neke od ovih opcija važe za sve prozore u kojima se prikazuju dokumenti i njih smo opisali u posebnom članku, a u tekstu koji sledi navodimo opcije koje se odnose na samo na kalkulacije:

 1. Prikaži domaće troškove. Ako kliknete na ovu opciju otvoriće se prozor u kome će biti prikazani računi koje ste prilikom izrade kalkulacije uključili u obračun kalkulacije cene, tj. računi koji čine zavisne troškove nabavke.
 2. Preuzmi prikaz e dokumenta u PDF formatu sa SEF. U slučaju da je kalkulacija napravljena na osnovu dokumenta koji je preuzet sa SEF, ako kliknete na ovu opciju program će sa SEF preuzeti PDF prikaz e fakture.
 3. Štampaj cene na osnovu kalkulacije. Klikom na ovu opciju možete da odštampate cene za artikle koje se nalaze u kalkulaciji na način koji je detaljno opisan ovde.
 4. Štampaj deklaracije na osnovu kalkulacije. Izborom ove opcije možete da odštampate deklaracije za artikle koji se nalaze na kalkulaciji. Više na ovu temu možete da pročitate ovde.
 5. Kopiraj artikle sa kalkulacije na izlazni dokument. U određenim situacijama je potrebno da se roba čiji je prijem evidentiran putem kalkulacije odmah i fakturiše, odnosno otpremi kupcu. U takvim situacijama možete da kliknete na ovu opciju i da zatim izaberete dokument koji želite da formirate (račun ili račun-otpremnicu, otpremnicu, rezervaciju ili revers) i program će sve artikle sa kalkulacije iskopirati u izabrani dokument.
 6. Zavedi račun dobavljača. U slučaju da ste prilikom formiranje kalkulacije propustili da evidentirate podatke koji se odnose na finansijsko zaduženje dobavljača, nastalo na osnovu računa za isporučenu robu čiji se ulaz evidentira kalkulacijom, o čemu smo više govorili u prethodnom izlaganju opisujući deo prozora Podaci za račun dobavljača, to možete učiniti tako što ćete kliknuti na ovu opciju nakon čega će se otvoriti prozor za evidenciju računa dobavljača u kome su automatski popunjeni podaci na osnovu kalkulacije.
 7. Prikaži račun dobavljača. U slučaju da je na osnovu kalkulacije evidentiran račun dobavljača, ako kliknete na ovo dugme možete da prikažete evidentirani račun.

AUTOMATSKA NIVELACIJA

Poslovni softver Sors automatski vrši nivelaciju cena onih artikala koji se u trenutku nabavke nalaze na stanju u skladištu, a čija je važeća prodajna cena različita od cene koja je upisana na kalkulaciju.

Na primer, ako se u skladištu nalazi 5 komada određenog artikla po prodajnoj ceni od 1.000,00 dinara i ako se izvrši nabavka još 10 komada istog artikla, ali se na kalkulaciju upiše prodajna cena od 1.200,00 dinara, onda će program automatski napraviti nivelaciju cene za 5 artikla koji se nalaze u skladištu.

Automatski urađene nivelacije možete videti u pregledu nivelacija.

IZVEŠTAJI KOJI SE FORMIRAJU AUTOMATSKI NA OSNOVU KALKULACIJE

Poslovni program Sors automatski ažurira sve izveštaje na koje kalkulacija utiče, ili u kojima treba da bude prikazana. Kalkulacija se prikazuje ili ima uticaj na sledeće izveštaje:

 1. Lager lista. Količina robe na lageru se uvećava za količinu koja se nalazi u kalkulaciji. Prodajna cena robe, odnosno vrednost lagera po prodajnim cenama, se automatski prilagođava prodajnim cenama koje su upisane u kalkulaciju.
 2. Magacinska kartica (kartica robe). Promena, nastala na osnovu kalkulacije, se prikazuje u kartici svakog artikla koji se nalazi u kalkulaciji.
 3. Cenovnik. Cenovnik se automatski ažurira na osnovu novih prodajnih cena koje su upisane u kalkulaciju.
 4. KEP. Vrednost robe sa kalkulacije se prikazuje na strani zaduženja u KEP knjizi.
 5. Izveštaji o nabavci robe.
 6. Izveštaji o prodaji robe. Nabavna cena u ovim izveštajima obračunava se na osnovu podataka koji su upisani u kalkulaciju

SPISAK PODATAKA U KALKULACIJI

Sledi spisak svih podataka koji se obrađuju i arhiviraju u kalkulaciji koja je napravljena za robu nabavljenu na domaćem tržištu:

 1. Datum prijema robe
 2. Dobavljač
 3. Broj kalkulacije
 4. Broj dokumenta dobavljača
 5. Zavisni troškovi nabavke
 6. Spisak artikala koji ulaze u magacin.
  Za svaki artikal evidentiraju se sledeći podaci:
  • Šifra i naziv artikla,
  • Nabavna cena,
  • Rabat 1, rabat 2 i rabat 3,
  • Nabavna cena posle rabata,
  • Nabavna vrednost,
  • Količina,
  • Zavisni trošak nabavke,
  • Bruto nabavna cena,
  • Bruto nabavna vrednost
  • Trgovačka marže,
  • Razlika u ceni po jedinici mere,
  • Osnovica za obračun PDV po jedinici mere,
  • Stopa PDV,
  • Iznos PDV po jedinici mere,
  • Prodajna cena po jedinici mere,
  • Ukupna vrednost osnovice za obračun PDV (osnovica po jedinici mere pomnožena sa količinom nabavljenog artikla),
  • Ukupana vrednost PDV,
  • Ukupna prodajna vrednost,
  • Ukupna vrednost razlike u ceni.

Datum poslednje izmene članka: 20.06.2024