1. softkom
  2. proizvodi
  3. program za finansijsko knjigovodstvo

PROGRAM ZA FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

Program za finansijsko knjigovodstvo Sors je namenjen za evidenciju poslovnih promena po sistemu dvojnog knjigovodstva. Omogućava jednostavno forimiranje naloga za knjiženje, pretraživanje knjiženja kroz dnevnik, glavnu knjigu i analitičke kartice kao i automatsko formiranje izveštaja kao što su bruto bilans, bilans stanja i uspeha. Automatski se formiraju i poreske knjige - KIR i KPR kao i POPDV prijava.

Softver za knjigovodstvo Sors može da se koristi samostalno ili zajedno sa programom za robno knjigovodstvo, odnosno sa zajedno sa drugim programima iz porodice Sors. U slučaju da se program koristi u paketu sa programom za robno knjigovodstvo omogućena je automatizacija knjiženja robnih dokumenata kao što su kalkulacije, nivelacije, otpremnice i drugi.

Sledi opis najvažnijih funkcija programa.

NALOG ZA KNJIŽENJE

Obrazac za formiranje naloga u programu Sors je dizajniran tako da se knjiženje računovodstvenih isprava vrši na jednostavan način, brzo i efikasno.

Saznajte više o nalogu za knjiženje

AUTOMATIZACIJA KNJIŽENJA

Automatizacija knjiženja se odnosi na automatsko knjiženje prethodno napravljenih robnih dokumenata, uvoz izvoda iz programa za elektronsko plaćanje i automatizaciju knjiženja primljenih računa.

Saznajte više o automatizaciji knjiženja

DNEVNIK KNJIŽENJA

Program za finansijsko knjigovodstvo Sors omogućava korisniku da na jednostavan način pretražuje dnevnik knjiženja i prikazuje samo podatke koji su mu u tom trenutku neophodni. Korisnik pretražuje dnevnik knjženja tako što sastavlja upite kombinujući niz kriterijuma za pretraživanje i filtriranje.

Saznajte više o dnevniku knjiženja

BRUTO BILANS

Program za finansijsko knjgovodstvo Sors na osnovu prethodnih knjiženja automatski formira bruto bilans i omogućava jednostavno pretraživanje i prikazivanje podataka.

Saznajte više o bruto bilansu

BILANS STANJA I USPEHA

Softver za knjigovodstvo Sors omogućava automatsko formiranje bilansa stanja i uspeha tako što se konta sumiraju i upisuju u odgovarajuća polja u propisanom obrascu.

Saznajte više o bilansu stanja i uspeha

ANALITIČKE KARTICE

Program za finansijsko knjigovodstvo Sors automatski formira analitičke kartice i omogućava filtriranje podataka po datumu, poslovnoj jedinici i partneru.

Saznajte više o analitičkim karticama

IZVOD OTVORENIH STAVKI

Izvod otvorenih stavki je izveštaj koji se sastavlja automatski i to na osnovu povezivanja uplata sa računima koji su izdati kupcu, odnosno računima koji su primljeni od dobavljača.

Saznajte više o izvodu otvorenih stavki

KNJIGA IZDATIH RAČUNA

Softver za knjigovodstvo Sors automatski formira obrazac knjige izdatih računa a na korisniku je samo da ga odštampa.

Saznajte više o knjizi izdatih računa

KNJIGA PRIMLJENIH RAČUNA

Program za finansijsko knjigovodstvo Sors automatski formira obrazac knjige primljenih računa a na korisniku je samo da ga odštampa.

Saznate više o knjizi primljenih računa

POPDV PRIJAVA

Pregled obračuna PDV ili POPDV je poreska prijava koju su PDV obveznici dužni da elektronskim putem podnose za svaki poreski period. Popunjavanje POPDV prijave u programu Sors je najvećim delom automatizovano.

Saznate više o POPDV prijavi

RAD U MREŽI I RAD NA UDALJENIM LOKACIJAMA

Softver za knjigovodstvo Sors je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju što znači da su podaci centralizovani u jednu bazu podataka kojoj istovremeno može da pristupa više korisnika. Omogućen je i rad na udaljenim lokacijama.

Saznate više o radu u mrežnom okruženju i radu na udaljenim lokacijama

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Broj korisnika koji mogu da upotrebljavaju program za finansijsko knjigovodstvo Sors nije ograničen. Svaki korisnik može da ima svoj korisnički nalog i postoji mogućnost ograničavanja pristupa podacima. Na primer, jedan korisnik može da unosi naloge za knjiženje ali ne može da pristupa bilansima. Drugom korisniku se može odobriti da pregleda sve podatake, ali mu se može uskratiti pravo da unosi nove ili menja postojeće podatke.

Više o korisničkim nalozima