1. softkom
 2. baza znanja
 3. sors kasa
 4. dnevni izveštaj

DNEVNI IZVEŠTAJ

U dnevnom izveštaju prikazuje se poreska osnovica, PDV i ukupna vrednost fiskalnih dokumenata koji su izdati u određenom danu kao i ukupna vrednost za svaki način plaćanja.

Odvojeno su prikazani osnovica po opštoj i posebnoj stopi, osnovica za robu i usluge kao i PDV koji je obračunat po posebnoj stopi i PDV koji je obračunat po opštoj stopi. Izveštaj se formira za svaku poslovnu jedinicu posebno kao i za svaku vrstu fiskalnih dokumenata koji se smatraju fiskalnim računima: promet-prodaja, avans-prodaja, promet-refundacija i avans-refundacija.

SADRŽAJ

Dnevni izveštaj

DNEVNI IZVEŠTAJ

Da biste pokrenuli karticu u kojoj se prikazuje spisak dnevnih izveštaja potrebno je da uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Izveštaji
 2. Zatim u meniju izaberite stavku Dnevni izveštaj
 3. Prikazuje se kartica sa slike ispod
Kartica u kojoj se prikazuje spisak dnevnih izveštaja

Pošto kliknete na sličicu lupe (koja se nalazi u delu kartice koja je na slici označena brojem 1) u tabeli (označena brojem 2 na slici) će se prikazati spisak dnevnih izveštaja. U tekstu koji sledi dajemo spisak kolona koje se prikazuju u tabeli i opis podataka koji se u njima nalaze:

 1. Dokument. Prikazuje se vrsta fiskalnog dokumenta za koji je dnevni izveštaj formiran. Dnevni izveštaj može da bude formiran za dokumente promet-prodaja, avans-prodaja, promet-refundacija i avans-refundacija. Praktično, u jednom dnevnom izveštaju, odnosno u jednom redu u tabeli, prikazuje se promet koji je izvršen po osnovu fiskalnog dokumenta koji je prikazan u ovoj koloni.
 2. Datum. Prikazuje se datum na koji se dnevni izveštaj odnosi.
 3. Poslovna jedinica. Prikazuje se poslovna jedinica na koju se dnevni izveštaj odnosi.
 4. Osnovica opšta stopa. Prikazuje se poreska osnovica za artikle na koje se primenjuje opšta stopa PDV.
 5. Osnovica posebna stopa. Prikazuje se poreska osnovica za artikle na koje se primenjuje posebna stopa PDV.
 6. Osnovica roba. Prikazuje se poreska osnovica za artikle koji su evidentirani kao roba (vrsta artikla Roba u šifarniku artikala).
 7. Osnovica usluge. Prikazuje se poreska osnovica za artikle koji su evidentirani kao usluga (vrsta artikla Usluga u šifarniku artikala).
 8. Osnovica ukupno. Prikazuje ukupan iznos poreske osnovice.
 9. PDV opšta stopa. Prikazuje se PDV po opštoj stopi.
 10. PDV posebna stopa. Prikazuje se PDV po posebnoj stopi.
 11. Ukupno. Prikazuje se ukupna vrednost sa PDV.
 12. Gotovina. Prikazuje se iznos koji je naplaćen ili refundiran u gotovini.
 13. Kartica. Prikazuje se iznos koji je naplaćen ili refundiran karticom.
 14. Ček. Prikazuje se iznos koji je naplaćen ili refundiran čekom.
 15. Virman. Prikazuje se iznos koji je naplaćen ili refundiran virmanski.
 16. Instant. Prikazuje se iznos koji je naplaćen ili refundiran na instant način.
 17. Vaučer. Prikazuje se iznos koji je naplaćen ili refundiran vaučerom.
 18. Drugo. Prikazuje se iznos koji je naplaćen ili refundiran na drugi način.
 19. Avansne uplate. Prikazuje se iznos koji je naplaćen avansno.

Dnevni izveštaj može da se odštampa na sledeće načine:

 1. Dnevni izveštaj će se prikazati u obrascu za štampu ako kliknete dva puta na njega.
 2. Ako desnim tasterom kliknete na određeni dnevni izveštaj a zatim, u meniju koji se pojavi, na opciju Štampaj izabrani dnevni izveštaj, dnevni izveštaj će biti poslat na štampu.
 3. Ako selektujete više dnevnih izveštaja i desnim tasterom kliknete njih a zatim, u meniju koji se pojavi, na opciju Štampaj izabrane dnevne izveštaje, dnevni izveštaji koje ste slektovali će biti poslati na štampu.

Kada se odštampa, dnevni izveštaj izgleda kao na slici ispod.

Dnevni izveštaj

U delu kartice koji je na slici označen brojem 1 nalaze se filteri za pretragu:

 1. Poslovna jedinica. U tabeli (označena brojem 2 na slici) će biti prikazati samo dnevni izveštaji koji su napravljeni u poslovnoj jedinici koja je izabrana u ovom padajućem meniju, a u slučaju da želite da prikažete dnevne izveštaje iz svih poslovnih jedinica potrebno je da u ovom meniju izaberete opciju Sve.
 2. Vrsta dokumenta. U tabeli (označena brojem 2 na slici) će biti prikazati samo dnevni izveštaji koji su napravljeni za vrstu fiskalnog dokumenata koja je izabrana u ovom padajućem meniju, a u slučaju da želite da prikažete dnevne izveštaje napravljene za sve vrste fiskalnih dokumenata za koje se dnevni izveštaj formira, potrebno je da u ovom meniju izaberete opciju Sve.
 3. Podaci za period. U tabeli (označena brojem 2 na slici) će biti prikazani dnevni izveštaji koji se odnose na period koji je upisan u ovim poljima.

U delu kartice koji je na slici označen brojem 3 nalazi se zbir svih podataka koji su prikazani u tabeli.

U delu kartice koji je na slici označen brojem 4 nalaze se komande za izvoz podataka iz tabele u eksel i štampu spiska izveštaja.

Datum poslednje izmene članka: 21.12.2023.