1. softkom
  2. baza znanja

BAZA ZNANJA

Datum poslednjeg ažuriranja: 09.08.2021 | Poslednji dodat članak: Izdavanje izlaznih dokumenata Poslednji promenjen članak: Izveštaji o prodaji robe

INDEX

ARTIKLI

Robne grupe
Šifarnik artikala
Rad sa rasterima i serijskim brojevima
Štampa nalepnica sa cenama
Štampa nalepnica sa deklaracijama

PARTNERI

Šifarnik kupaca
Šifarnik dobavljača

ROBNI PROMET

Kalkulacija
Kalkulacija za robu iz uvoza
Zavisni troškovi nabavke
Nivelacija
Otpremnica
Interna otpremnica
Revers
Roba na stanju kod kupaca
Izdavanje računa za robu koja je prethodno data na revers
Rezervacija robe za kupca
Evidencija povrata robe od strane kupca
Evidencija povrata robe dobavljaču
Otpis robe
Izveštaji o stanju zaliha
Magacinska kartica (kartica artikla)
KEP - Knjiga evidencije prometa
Cenovnik
Izveštaji o prometu robe i razlici u ceni
Izveštaji o prodaji robe
Minimalne i maksimalne zalihe
Obračun nabavne cene

MALOPRODAJA

Maloprodajni račun
Predračun

IZDAVANJE RAČUNA I KARTICE KUPACA

Ponuda i predračun
Račun
Račun - otpremnica
Knjižno odobrenje
Spisak obaveza kupaca i kartica kupca
Knjiga izdatih računa

ODNOS SA DOBAVLJAČIMA

Računi dobavljača
Knjižna odobrenja dobavljača
Spisak obaveza prema dobavljačima i kartica dobavljača

EVIDENCIJA FINANSIJSKOG PROMETA

Tekući računi
Promet po tekućim računima
Kursna lista

FISKALNI UREĐAJI

Podešavanja za povezivanje sa fiskalnim uređajima
Problemi u radu sa fiskalnim uređajima
Artikli koji ne ispunjavaju ograničenja fiskalnih uređaja
Izveštaji fiskalne kase

INSTALACIJA I PODEŠAVANJA

Instalacija
Poznati problemi prilikom instalacije
Pravljenje baze podataka
Podešavanje veze sa bazom podataka koja se nalazi u drugom računaru
Podešavanje MS SQL Servera za rad sa klijentima
Podešavanje programa

OSTALO

Korisnički nalozi i prava
Backup i Restore - pravljenje rezervne kopije i povraćaj podataka
Pregled dokumenata
Rad sa obrascima za štampu
Povezivanje poslovnog programa Sors sa web prodavnicom
Prenos stanja i kopiranje šifarnika i dokumenata
Izdavanje izlaznih dokumenata
Kopiranje izlaznih dokumenata
Pretraživanje i filtriranje artikala
Pravljenje internih otpremnica na osnovu izlaznih dokumenata

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA