1. softkom
 2. baza znanja
 3. sors kasa
 4. vrste fiskalnih dokumenata

VRSTE FISKALNIH DOKUMENATA

Zakon o fiskalizaciji i prateći akti definišu pet vrsta fiskalnih dokumenata koji mogu da budu izdati u dve transakcije. Praktično, moguće je izdavanje deset različitih fiskalnih dokumenata.

SADRŽAJ

Transakcije
Vrste dokumenata

TRANSAKCIJE

Zakonom o fiskalizaciji i pratećim aktima predviđene su dve transakcije:

 1. Prodaja. Prodajom se smatra promet na malo uključujući i primljeni avans za budući promet na malo
 2. Refundacija. Refundacijom se smatra transakcija koja podrazumeva povraćaj uplate (ili dela uplate), odnosno poništavanje računa

VRSTE DOKUMENATA

Predviđeno je pet vrsta fiskalnih dokumenata, koji mogu da budu izdati u dve transakcije:

 1. Promet. Ovaj tip dokumena se najčešće se izdaje i sa njime se evidentira promet robe na malo. Ovaj tip dokumenta se smatra fiskalnim računom.
 2. Avans. Ovaj tip računa se izdaje radi evidentiranja primljenog avansa za budući promet na malo. Ovaj tip dokumenta se smatra fiskalnim računom.
 3. Predračun. Ovaj tip dokumenta se izdaje radi obaveštavanja kupca o podacima od značaja za budući promet. Ovaj dokument se izdaje pre ostvarenog prometa i primljenog avansa i ne smatra se fiskalnim računom.
 4. Obuka. Ovaj tip dokumenta se izdaje u svrhe obuke operatera i ne smatra se fiskalnim računom.
 5. Kopija. Ovaj tip dokumenta predstavlja kopiju prethodno izdatog dokumenta i ne smatra se fiskalnim računom.

Imajuću u vidu sve što je prethodno rečeno, moguće je izdavanje deset različitih dokumenata:

 1. Promet - prodaja. Smatra se fiskalnim računom.
 2. Avans - prodaja. Smatra se fiskalnim računom.
 3. Predračun - prodaja. Ne smatra se fiskalnim računom.
 4. Obuka - prodaja. Ne smatra se fiskalnim računom.
 5. Kopija - prodaja. Ne smatra se fiskalnim računom.
 6. Promet - refundacija. Smatra se fiskalnim računom.
 7. Avans - refundacija. Smatra se fiskalnim računom.
 8. Predračun - refundacija. Ne smatra se fiskalnim računom.
 9. Obuka - refundacija. Ne smatra se fiskalnim računom.
 10. Kopija - refundacija. Ne smatra se fiskalnim računom.

Svi dokumenti koji se ne smatraju fiskalnim računom, pošto se odštampaju ili pošalju elektronskim putem, moraju da imaju oznaku "Ovo nije fiskalni račun" koja je ispisana najmanje dvostrukom veličinom slova od ostatka teksta.

Datum poslednje izmene članka: 10.01.2022