1. softkom
  2. baza znanja
  3. roba na stanju kod kupaca

ROBA NA STANJU KOD KUPCA

SADRŽAJ

Koncept
Izgled prozora Roba na stanju kod kupaca
Roba na stanju kod kupaca - specifikacija po kupcima

KONCEPT

Roba određenog preduzeća može da se nalazi na stanju kod drugih preduzeća ili fizičkih lica (kupaca) iz različitih razloga: može da bude iznajmljena, data na komisionu prodaju, data na probu... Izveštaj Roba na stanju kod kupaca prikazuje artikle koji se iz bilo kog razloga (iznajmnjeni, pozajmljeni, dati na komisionu prodaju...) nalaze kod drugih pravnih ili fizičkih lica.

Ovaj izveštaj se formira automatski na osnovu 3 dokumenta:

  1. Revers je dokument kojim se evidentira preuzimanje robe od strane drugih pravnih ili fizičkih lica uz uslov da roba i dalje ostaje u vlasništvu preduzeća koje je robu predalo. Ovaj dokument umanjuje količinu artikla koja se prikazuje u lager listi a uvećava količinu artikla koja se prikazuje u izveštaju Roba na stanju kod kupca.
  2. Povratnica je dokument kojim se evidentira povraćaj robe od strane pravnih ili fizičkih lica koja su robu prethodno uzela na revers. Ovaj dokument umanjuje količinu artikla koja se prikazuje u izveštaju Roba na stanju kod kupca a uvećava količinu artikla koja se prikazuje u lager listi.
  3. Račun izdat na osnovu reversa je dokument kojim se evidentira prodaja robe koja se nalazi na stanju kod kupca. Ovaj dokument finansijski zadužuje kupca ali ga u isto vreme razdužuje za robu koja mu je prethodno data na revers.

Izveštaj Roba na stanju kod kupaca se formira po sledećoj formuli: količina na stanju kod kupaca = revers - povraćaj - račun izdat na osnovu reversa.

IZGLED PROZORA ROBA NA STANJU KOD KUPACA

Da biste pokrenuli prozor u kome se prikazuje izveštaj Roba na stanju kod kupca uradite sledeće:

  1. U komandnom meniju izaberite stavku Robni promet.
  2. U meniju kliknite na stavku Reversi i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Roba na stanju kod kupaca.
  3. Na ekranu će se prikazati prozor kao na slici ispod:
Roba na stanju kod kupca

Pošto kliknete na sličicu lupe u tabeli (označena brojem 2 na prethodnoj slici) će se prikazati spisak artikala koji se nalaze na stanju kod kupaca. U koloni Revers se prikazuje zbir količine robe koja je izdata po reversima, u koloni Povraćaj prikazuje se zbir količine robe koja je vaćena, dok se u koloni Prodato prikazuje zbir količine koja je kupcu fakturisana. U koloni Na stanju prikazana je količina robe koja se nalazi na stanju kod kupca (Revers - Povraćaj - Prodato).

U koloni Cena prikazana je važeća prodajna cena artikla, a u koloni Vrednost stanja možete da vidite novčanu vrednost artikala koji se nalaze na stanju kod kupaca izračunatu po formuli količina * važeća prodajna cena.

U delu prozora koji je na prethodnoj slici označen brojem 1 nalaze se kriterijumi za pretraživanje i filtriranje artikala: robna grupa, šifra, naziv artikla...

U gornjem delu prozora nalazi se polje za unos teksta Stanje na dan koje omogućava da se prikaže stanje robe kod kupaca na određeni dan. Podrazumevano se prikazuje stanje robe kod kupaca na tekući datum, ali je moguće prikazati stanje na bilo koji dan u prošlosti.

Opcija Cene se prikazuju sa PDV koja se nalazi u gornjem delu prozora omogućava korisnicima da izaberu da li će se u koloni Cena prikazivati cene sa PDV ili bez PDV.

U delu prozora koji je označen brojem 3 prikazan je zbir vrednosti iz tabele: ukupna količina robe data na revers, ukupna vraćena količina, ukupna vrednost robe na stanju kod kupaca....

Izvoz podataka iz tabele u eksel možete da obavite tako što kliknete mišem na dugme Izvezi u eksel, koje se nalazi u donjem desnom delu prozora. Odmah pošto kliknete na ovo dugme na ekranu će se prikazati standardan prozor za snimanje fajlova. Klikom na dugme Štampaj, koje se nalazi odmah pored dugmeta za izvoz u eksel, otvoriće se obrazac za štampu izveštaja. Više o radu sa obrascima za štampu možete da saznate ovde.

Ovaj izveštaj omogućava korisniku uvid u ukupno stanje robe kod kupaca, ali ne i podatke o stanju robe kod pojedinačnih kupaca. Na primer, na osnovu ovog izveštaja možemo da ustanovimo da se 10 komada čokolade "Milka" nalazi na stanju kod kupaca, ali ne možemo da znamo kod kojih kupaca se taj artikal nalazi.

Ako dva puta kliknete na određeni artikal u tabeli otvoriće se prozor Roba na stanju kod kupaca /specifikacija po kupcima/. U ovom prozoru možete da vidite stanje robe kod pojedinačnih kupaca.

ROBA NA STANJU KOD KUPACA - SPECIFIKACIJA PO KUPCIMA

Kao što je navedeno u prethodnom izlaganju u prozoru Roba na stanju kod kupaca /specifikacija po kupcima/ možete da vidite stanje robe kod pojedinačnih kupaca. Ovaj prozor možete da pokrenete na dva načina:

  1. Tako što ćete u prozoru Roba na stanju kod kupaca, u kome se prikazuje ukupno stanje robe kod kupaca, dva puta da kliknete na određeni artikal.
  2. Tako što ćete u komandnom meniju da izaberite stavku Robni promet a zatim u meniju da kliknite na stavku Reversi, posle čega će se prikazati novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Roba na stanju kod kupaca /po kupcima/.

Ovaj prozor izgleda isto kao i prozor Roba na stanju kod kupaca koji smo prethodno opisali, sa tom razlikom što se u gornjem delu prozora, odmah pored polja Stanje na dan, nalazi polje Kupac. Ako u ovom polju izaberete određenog kupca i kliknete na sličicu lupe ili pritisnete taster Enter u tabeli će se prikazati stanje robe koja se nalazi kod kupca koga ste izabrali.

Sve ostale mogućnosti su iste kao u prozoru Roba na stanju kod kupaca. Obzirom da smo mogućnosti ovog prozora već komentarisali, nema potrebe da se ovde ponavljamo.

Datum poslednje izmene članka: 29.06.2013