1. softkom
 2. baza znanja
 3. fakturisanje
 4. izdavanje e faktura korisnicima javnih sredstava

IZDAVANJE E FAKTURA KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA

SADRŽAJ

Podaci koji se upisuju u e fakturu namenjenu korisnicima javnih sredstava
Podaci korisnika javnih sredstava u šifarniku kupca
Dodatne informacije o e -fakturi
Prozor za upis dodatnih informacija

PODACI KOJI SE UPISUJU U E FAKTURU NAMENJENU KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA

U e fakture koje su namenjene korisnicima javnih sredstava obavezno se upisuju sledeći podaci:

 1. Jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JBKJS)
 2. Informacija o tome da li se faktura šalje u Centralni registar faktura (CRF)

Prethodno navedeni podaci se ne upisuju u fakture koje su namenjene pravnim licima koja nisu korisnici javnih sredstava.

Pred navedenih podataka korisnik javnih sredstava može da zahteva da se u e fakturu upiše broj porudžbenice, broj tendera, broj ugovora ili drugi podaci.

PODACI KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U ŠIFARNIKU KUPACA

U šifarnik kupaca, odnosno u prozor za unos i izmenu podataka o kupcima u programu Sors se za svakog korisnika javnih sredstava obavezno upisuju sledeći podaci:

 1. Tip kupca
 2. Jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JBKJS)
 3. Informacija o tome da li se e faktura za korisnika javnih sredstava šalje na Centralni registar faktura (CRF)

Ako upisujete novog korisnika javnih sredstava prozor za unos kupca možete da pokrenete na način koji je opisan ovde.

Ako je potrebno da izmenite podatke korisnika javnih sredstava koji je već upisan u bazu podataka možete da postupite na način koji je opisan ovde.

Prozor za unos i izmenu kupca izgleda kao na slici ispod.

Prozor za unos i izmenu podataka o kupcu

Prvo je potrebno da u padajučem meniju Tip, koji je na prethodnoj slici označen brojem 1, izaberete opciju Korisnik javnih sredstava. Pošto to uradite treba u polje JBKJS, koje je na prethodnoj slici označeno brojem 2, da upišete njegov jedinstveni broj korisnika javnih sredstava. Napomnjemo da će upis u polje JBKJS biti onemogućen ako u padajućem meniju Tip nije izabrana opcija Korisnik javnih sredstava.

Dalje je potrebno da izaberete da li se elektronske fakture za kupca podrazumevano dostavljaju u Centralni registar faktura (CRF). Radi se o podrazumevanom podešavanju što znači da će izbor koji ovde napravite biti automatski primenjen ali će korisnik prilikom izrade svake fakture biti u prilici da promeni izbor koji je ovde napravljen. U slučaju da je potrebno da se elektronske fakture za kupca podrazumevano dostavljaju u CRF pored opcije E faktura se podrazumevano dostavlja na CRF, koja je na prethodnoj slici označena brojem 3, treba da postavite znak za potvrdu a ako se elektronske fakture podrazumevano ne dostavljaju u CRF treba da uklonite znak za potvrdu ispred ove opcije.

DODATNE INFORMACIJE O E FAKTURI

Korisnik javnih sredstava može da zahteva da se u e fakturi navedu dodatne informacije kao što su broj ugovora, broj narudžbenice i slično.

Ove podatke možete da upšete prilikom izrade računa ili računa - otpremnice tako što u prozoru za izdavanje računa ili računa - otpremnice kliknete na dugme Dodatni podaci (prikazano na slici ispod).

Dugme Dodatni podaci

Prozor za upis dodatnih informacija opisan je u tekstu koji sledi.

PROZOR ZA UPIS DODATNIH INFORMACIJA

Prozor za unos dodatnih informacija o računu je podeljen na četiri dela:

 1. Reference. U ovom delu se upusuju referentni podaci o računu, na primer broj ugovora, broj narudžbenice, broj tendera i drugo.
 2. GLN prodavca i kupca. Ovaj deo nije od značaja za korisnike javnih sredstava a više o podacima koji se upisuju u ovaj deo prozora upisuju možete da saznate ovde.
 3. Podaci o lokaciji (objektu) isporuke. U ovaj deo se upisuju informacije o lokaciji isporuke, kao što su adresa, mesto, GLN i naziv lokacije isporuke.
 4. CRF. U ovom delu možete da izaberete da li se e faktura šalje na CRF ili ne.

Prozor za upis dodatnih informacija izgleda kao na slici ispod.

Prozor za unos dodatnih informacija o računu

Polja u ovom prozoru su označena na tri načina prema uputstvima Ministrastva finansija:

 1. Oznakom. Svako polje u e fakturi ima svoju oznaku koja sadrži dva slova i brojeve (na primer BT-10)
 2. Nazivom polja na srpskom jeziku
 3. Nazivom polja na engleskom jeziku

Većina polja koja se nalaze u ovom prozoru nisu od značaja za korisnike javnih sredstava. Najvažnija polja vezana za korisnike javnih sredatava su BT-10 referenca kupca / broj za rutiranje, BT-12 referenca ugovora (upisuje se broj ugovora), BT-13 referenca narudžbenice (upisuje se broj narudžbenice), BT-17 referenca tendera / broj sporazuma (upisuje se broj tendera ili sporazuma). Ova polja nalaze se u delu prozora Reference i označena su na prethodnoj slici.

U delu prozora CRF možete da izaberete da li se e faktura dostavlja na CRF. Ako je ispred opcije E-faktura se šalje u CRF postavljen znak za potvrdu e faktura će biti poslata u CRF a ako ispred ove opcije nema znaka za potvrdu e faktura neće biti poslata u CRF. U ovo polje se podrazumevano upisuje podatak koji je upisan u šifarniku kupaca (što je objašnjeno u prethodnom izlaganju) i izmene ovog polja su onemogućene. Korisnik može da izmeni podatak u ovom polju tako što prvo ukloni znak za potvrdu ispred opcije Informacije vezane za CRF se preuzimaju iz šifarnika kupaca, posle čega će biti omogućena izmena opcije E-faktura se šalje u CRF.

Datum poslednje izmene članka: 25.12.2023