1. softkom
  2. baza znanja
  3. račun - otpremnica

RAČUN - OTPREMNICA

SADRŽAJ

Razlika između računa i računa - otpremnica
Video
Izdavanje računa-otpremnica
Pregled računa-otpremnica
Dokumenti na osnovu računa - otpremnice

RAZLIKA IZMEĐU RAČUNA I RAČUNA - OTPREMNICE

Račun - otpemnica je dokument kojim se evidentira izlaz robe iz skladišta kao i finansijsko zaduženje kupca. Sa druge strane, račun je dokument kojim se evidentira finansijsko zaduženje kupca ali ne i izlaz robe iz skladišta.

VIDEO

IZDAVANJE RAČUNA - OTPREMNICE

U programu Sors račun - otpremnica se izdaje na gotovo identičan način kao i  račun. Prvo je potrebno da pokrenete prozor za formiranje računa - otpremnice. To možete da uradite tako što u komandnom meniju izaberite stavku Kupci a zatim u meniju kliknete na stavku Računi - otpremnice. Prikazuje se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Račun - otpremnica. Pošto to uradite na ekranu se prikazuje prozor za formiranje računa - otpremnice. Pravila koja važe u ovom prozoru su ista kao i pravila koja važe u prozoru za izdavanje računa tako da ih ovde nećemo ponavljati već ćemo da vas uputimo da ih pročitate u članku o izdavanju računa.

PREGLED RAČUNA - OTPREMNICA

Da biste prikazali prozor za pregled računa - otpremnica treba prvo u komandnom meniju da izaberite stavku Kupci a zatim u meniju stavku Računi - otpremnice. Prikazuje se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Pregled računa - otpremnica i odmah zatim na ekranu će se pojaviti prozor za pregled računa - otpremnica.

Prozor za pregled računa - otpremnica se koristi isto kao i svi ostali prozori za pregled dokumenata u poslovnom programu Sors. Prozore za pregled dokumenata smo detaljno opisali ovde.

DOKUMENTI NA OSNOVU RAČUNA - OTPREMNICE

Program Sors automatski ažurira sve dokumente na koje račun - otpremnica utiče ili u kojima treba da bude prikazan. Račun - otpremnica se prikazuje ili ima uticaj na sledeće dokumente:

  1. Lager lista. Količina robe na lageru se umanjuje za količinu koja se nalazi na računu - otpremnici.
  2. Magacinska kartica (kartica robe). Promena se prikazuje u kartici svakog artikla koji se nalazi na računu - otpremnici.
  3. Spisak obaveza po kupcima. Ukupne obaveze kupaca se uvećavaju za fakturisani iznos.
  4. Kartica kupca. Vrednost računa - otpremnice se prikazuje na strani zaduženja u kartici kupca.
  5. Knjiga izdatih računa. Podaci sa računa - otpremnice se prikazuju u knjizi izdatih računa.

Datum poslednje izmene članka: 25.10.2012