1. softkom
  2. proizvodi
  3. program za maloprodaju
  4. program za prodavnice

PROGRAM ZA PRODAVNICE SORS MP

Program za prodavnice Sors MP je jednostavan za upotrebu i potpuno prilagođen zaposlenima u maloprodaji. Akreditovan je od strane Poreske uprave za rad u sistemu elektronske fiskalizacije i pruža mogućnost vođenja precizne evidencije o prometu robe, prihodima i rashodima. Omogućava korisnicima da jednostavno izdaju račune, formiraju kalkulacije i druge dokumente. Automatski formira izveštaje koji su neophodni u svakoj prodavnici: lager lista, KEP, knjiga primljenih računa, promet kase...

Program podržava rad sa više prodavnica a omogućen je pristup podacima sa udaljene lokacije.

Program za prodavnice dolazi u tri izdanja koja se razlikuju po svojim funkcijama i ceni.

Modul za elektronsku fiskalizaciju je sastavni deo svih izdanja programa Sors MP dok su moduli za robni promet, analizu, evidenciju rashoda i finansijsko knjigovodstvo opcioni.

IZDANJA PROGRAMA ZA PRODAVNICE

OPIS FUNKCIJE SORS KASA SORS MP SORS MP PLUS
NAPREDNI ESIR + LPFR
check mark check mark check mark
ROBNI PROMET
no check mark check mark check mark
ULAZNI DOKUMENTI
no check mark check mark check mark
FINANSIJSKI PROMET
no check mark check mark check mark
IZVEŠTAJI
Izveštaj o prometu robe - promet kase | Izveštaj o prometu robe po danima | Izveštaj o prometu robe i ostvarenoj razlici u ceni | Izveštaji o prodaji robe | Izveštaj o prodaji po robnim grupama | Izveštaji o nabavci robe | Grafički prikaz prihoda, rashoda i dobiti
no check mark check mark check mark
FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO
no check mark no check mark check mark
CENA ZA MESEČNI ZAKUP PROGRAMA 13 € 23 € 30 €
CENA ZA GODIŠNJI ZAKUP PROGRAMA 156 € 276 € 360 €

Napomena: cene su izražene bez PDV. Naplata se vrši za period od godinu dana. Navedene cene predstavljaju jedine troškove prema Softkomu. Korisnik treba da obezbedi opremu koja je potrebna za rad u sistemu e fiskalizacije.

PRAVA KOJA KORISNIK STIČE ZAKUPOM PROGRAMA (LICENCA)

Zakup programa
Korisnik zakupljuje pravo korišćenja programa na određeni vremenski period. Minimalni period zakupa programa je jedna godina.

Pravo na instalaciju programa u dva računara
Korisnik ima pravo da instalira sve delove programa (module), osim elektronske fiskalne kase (ESIR i LPFR), u dva računara koja koriste jednu bazu podataka. Posle instalacije u prva dva računara korisnik može da izabere delove programa (module) koje želi da instalira u sledeće računare. Pravo na instalaciju delova programa (modula) u svaki sledeći računar, posle drugog, se naplaćuje po važećem cenovnku.

Pravo na instalaciju jedne elektronske fiskalne kase
Korisnik ima pravo da instalira elektronsku fiskalnu kasu (ESIR i LPFR) u jedan računar. Pravo na instalaciju elektronske fiskalne kase u svaki sledeći računar naplaćuje se 13 evra.

USLUGE KOJE SU URAČUNATE U CENU

Instalacija programa u računare kupca
Instalacija programa u računare kupca je uračunata u cenu i ne naplaćuje se posebno. U skladu sa svojim potrebama i organizacijom korisnik može samostalno da izvrši instalaciju programa prema uputstvima koja su objavljena ovde i ovde.

Obuka zaposlenih za rad u programu
Obuka zaposlenih za rad u programu je uračunata u cenu i ne naplaćuje se posebno.

Tehnička podrška za korišćenja programa do 50 poziva ili 5 sati rada na godišnjem nivou
Usluga tehničke podrške do 50 poziva ili 5 sati rada na godišnjem nivou je uračunata u navedene cene. Sa korisnicima koji imaju potrebu za većim obimom tehničke podrške cene se ugovaraju po zahtevu.

DODATNI MODULI

Dodatni moduli su namenjeni korisnicima koji imaju specifične potrebe i njihova kupovina nije obavezna. Isporučuju se isključivo korisnicima naših programa što znači da ih nije moguće kupiti samostalno.

POVEZIVANJE SA WEB PRODAVNICOM

Ovaj modul omogućava razmenu podataka između softvera za maloprodaju i web prodavnice tako što u web prodavnicu šalje podatke o artiklima, stanju zaliha i cenama dok iz web prodavnice preuzima podatke o naručenim artiklima. Čitav proces je automatizovan. Cena modula je 50 € i naplaćuje se jednokratno.

Saznajte više

SERVIS

Ovaj modul je namenjen firmama koje pružaju usluge servisa. Sadrži revers (dokument za evidenciju prijema robe u servis) kao i radni nalog koji može da ima više statusa (u radu, urađen i sl). Povezan je sa drugim delovima programa. Cena modula je 50 € i naplaćuje se jednokratno.