1. softkom
 2. baza znanja
 3. sors kasa
 4. instalacija programa sors kasa

INSTALACIJA PROGRAMA SORS KASA

SADRŽAJ

Uvodne napomene
Sistemski zahtevi
Instalacija
Aktivacija

UVODNE NAPOMENE

U skladu sa opštim uslovima poslovanja, naše osoblje će izvršiti instalaciju programa Sors Kasa u računare svakog korisnika koji je izvršio kupovinu prava na korišćenje programa, osim u slučajevima kada korisnik izričito zahteva da samostalno izvrši instalaciju.

Svi korisnici zadržavaju instalacioni fajl za slučaj da je iz nekog razloga potrebno izvršiti ponovnu instalaciju programa. Ponovnu instalaciju programa može da obavi naše osoblje u skladu sa uslovima pod kojima pružamo tehničku podršku ili sam korisnik u skladu sa ovim uputstvom.

SISTEMSKI ZAHTEVI

Računar u koji se instalira poslovni program Sors Kasa mora da ispunjava sledeće zahteve:

 1. Operativni sistem: Windows 7 SP1, Windows 8, Widnows 8.1, Windows 10, Windows 11
 2. Procesor: minimum 1.4 Ghz
 3. Ram: minimum 2 GB
 4. Hard disk: minimum 2GB slobodnog prostora

INSTALACIJA

Instalacija programa Sors Kasa je jednostavan postupak koji se obavlja u nekoliko koraka i u suštini se ne razlikuje od instalacije bilo kog drugog programa. Prvi korak je instalacija komponenti koje su potrebne za ispravan rad programa Sors Kasa. Pošto pokrenete instalacioni fajl na ekranu će se prikazati prozor kao na slici koja sledi:

Instalacija programa Sors Kasa

Ovaj prozor služi za automatizaciju instalacije servisa, komponenti i sistema za upravljanje bazama podataka koji su neophodni za ispravno funkcionisanje programa Sors Kasa. Ove komponente će automatski biti instalirane u vaš računar pošto kliknete na dugme Install koje se nalazi u donjem desnom uglu prozora. Sve komponente koje će biti instalirane u vaš računar su besplatne a više informacija o njima možete da nađete na web stranici kompanije Microsoft.

U vaš računa mogu da budu instalirane sedeće komnonente:

 1. Microsoft .NET Framework 3.5
 2. Microsoft .NET Framework 4.6
 3. MS SQL Server Express (ako je baza podataka u našim serverima instalacija ove komponente neće biti potrebna, više informacija o zakupu baze podazaka u našim serverima možete da pronađete ovde)

Pošto kliknete na dugme Install započeće instalacija neophodnih komponenti a tok instalacije možete da pratite u traci koja se nalazi u dnu prozora. Vreme potrebno za instalaciju komponenti zavisi od verzije programa koju koristite, operativnog sistema kao i brzine vašeg računara i može da potraje od 2 do 40 minuta.

Po završetku instalacije neophodnih komponenti sledi instalacija programa Sors Kasa. Na ekranu će se prikazati prozor koji sledi.

Instalacija programa Sors Kasa

Klikom na dugme Dalje > otvara se prozor u kome možete da vidite lokaciju u računaru u kojoj će program biti instaliran (prikazan na slici ispod). Podrazumevno je podešeno da se program Sors Kasa instalira u folder C:\SorsKasa, a ukoliko želite to da promenite potrebno je da kliknete na dugme Promeni i otvoriće će se prozor za izbor foldera za instalaciju.

Instalacija programa Sors Kasa

Klikom na Dalje > prelazite na sledeći korak. Otvoriće se prozor kao na slici koja sledi.

Instalacija programa Sors Kasa

Klikom na Instaliraj pokrećete instalaciju programa Sors Kasa. Instalacija ne bi trebalo da traje duže od nekoliko minuta a kada se završi, na ekranu će se prikazati prozor koji sledi.

Instalacija programa Sors Kasa

Klikom na Završi završavate proces instalacije programa.

AKTIVACIJA

Pošto se instalacija programa završi potrebno je da izvršite aktivaciju programa. Pokrenite program Sors Kasa klikom na ikonicu programa koja se pojavila na desktopu (prikazana na slici ispod).

Ikonica programa Sors Kasa

Pošto kliknete na ikonicu programa, otvoriće se prozor u koji teba da upišete aktivacioni ključ koji ste dobili uz program. Prozor je prikazan na slici koja sledi.

Aktivacija programa Sors Kasa

Nakon što unesete ključ za aktivaciju kliknite na dugme Dalje. Sledeći koraci zavise od verzije programa koju ste instalirali:

 1. U slučaju da ste instalirali verziju programa koja koristi bazu podataka koja se nalazi u našim serverima (više o zakupu baze podataka u našim serverima možete da saznate ovde) neće biti potrebe za daljim podešavanjima.
 2. U slučaju da je u računaru u koji ste instalirali program Sors Kasa već instaliran poslovni softver Sors neće biti potrebe za daljim podešavanjima.
 3. U slučaju da se baza podataka nalazi u drugom računaru, a da se u računaru u koji ste instalirali program nalazi samo program Sors Kasa, biće potrebno da podesite parametre za vezu sa bazom, što možete da uradite na način koji je opisan ovde.
 4. U slučaju da se program Sors Kasa koristi samostalno, da se prvi put instalira i da baza podataka treba da se nalazi u istom računaru u koji ste upravo instalirali program Sors Kasa, biće potrebno da napravite novu bazu podataka. To možete da uradite tako što kliknete na dugme Napravi bazu koje se nalazi u prozoru koji se prikazao. Bazu možete da napravite na način koji je opisan u ovde.
 5. U slučaju da je potrebno da izvršite povraćaj rezervne kopije podataka koju ste prethodno napravili (na primer, prilikom reinstalalacije operativnog sistema) treba da postupite na način koji je opisan u članku Backup i Restore - pravljenje rezervne kopije i povraćaj podataka.

Datum poslednje izmene članka: 14.01.2022