1. softkom
 2. baza znanja
 3. robno knjigovodstvo
 4. kep - knjiga evidencije prometa

KEP - KNJIGA EVIDENCIJE PROMETA

KEP je obrazac propisan pravilnikom u kome se finansijski prikazuje ulaz, izlaz i stanje robe u skladištu. Poslovni program Sors automatski formira ovaj obrazac na osnovu podataka iz kalkulacije, nivelacije, otpremnice, povratnice i drugih dokumenata.

SADRŽAJ

Dokumenti na osnovu kojih se formira KEP knjiga
Izgled prozora u kome se prikazuje KEP

DOKUMENTI NA OSNOVU KOJIH SE FORMIRA KEP

KEP se automatski formira na osnovu sledećih dokumenata:

 1. Kalkulacija. Prodajna vrednost robe iz kalkulacije se prikazuje na strani zaduženja, čime se finansijski evidentira ulaz robe u skladište.
 2. Nivelacija. Vrednost nivelacije se prikazuje na strani zaduženja. Na taj način se evidentira promena vrednosti robe u skladištu.
 3. Promet - prodaja. Prodajna vrednost se prikazuje na strani razduženja, čime se evidentira prodaja i izlaz robe iz skladišta.
 4. Promet - refundacija. Vrednost po kojoj je roba prodata kupcu se prikazuje u minusu na strani zaduženja, što uzrokuje umanjenje ukupne vrednosti robe koja je izlašla iz skladišta.
 5. Povratnica (kupac). Vrednost po kojoj je roba prodata kupcu se prikazuje u minusu na strani zaduženja, što uzrokuje umanjenje ukupne vrednosti robe koja je izlašla iz skladišta.
 6. Povratnica (dobavljac). Prodajna vrednost robe koja je vraćena dobavljaču se prikazuje na strani zaduženja u minusu, čime se evidentira izlaz robe iz skladišta.
 7. Otpis. Prodajna vrednost otpisane robe se prikazuje na strani zaduženja u minusu, čime se evidentira izlaz robe iz skladišta.

IZGLED PROZORA U KOME SE PRIKAZUJE KEP

 1. Da biste pokrenuli prozor u kome se prikazuje KEP uradite sledeće: u komandnom meniju izaberite stavku Robni promet. U meniju kliknite na stavku Lager i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju KEP.
 2. Na ekranu će se prikazati prozor kao na slici ispod:
Prozor za prikazivanje KEP

Pošto kliknete na sličicu lupe u tabeli (označena brojem 2 na prethodnoj slici) će se prikazati KEP sa svim podacima koji su propisani pravilnikom.

 1. U koloni Datum se prikazuje datum promene.
 2. U koloni Opis se prikazuje opis promene.
 3. U koloni Zaduženje se prikazuje prodajna vrednost robe koja je ušla u skladiše, vrednost nivelacija i slične promene.
 4. U koloni Razduženje prikazuje se podajna vrednost prodate robe, odnosno robe koja je izašla iz skladišta.

U slučaju da u okviru pravnog lica posluje više poslovnih jedinica KEP se vodi za svaku poslovnu jedinicu posebno. Izbor poslovne jedinice čiju KEP želite da prikažete možete da izvršite u padajućem meniju Poslovna jedinica koji se nalazi u delu prozora koji je na prethodnoj slici označen brojem 1.

Roba koja je uzeta na komisionu prodaju se u KEP prikazuje odvojeno od kupljene robe. U slučaju da se u vašem skladištu nalazi roba koju ste uzeli na komisionu prodaju u meniju Prikazuj možete da izvršite izbor između prikazivanja robe koja je uzeta na komisionu prodaju i robe koja je kupljena.

KEP za određeni period možete da prikažete tako što u polja Od i Do upišete željeni period.

U donjem delu prozora koji je na slici označen brojem 3 prikazuje se zbir vrednosti iz tabele: ukupna prodajna vrednost robe koja je ušla u skladište (Zaduženje) i ukupna prodajna vrednost robe koja je izašla iz skladišta (Razduženje). Oduzimanjem ova dva broja (Zaduženje - Razduženje) dobija se ukupna prodajna vrednost robe u skladištu koja treba da bude jednaka ukupnoj prodajnoj vrednosti koja se prikazuje u lager listi.

Izvoz podataka iz tabele u eksel možete da obavite tako što kliknete mišem na dugme Izvezi u eksel, koje se nalazi u donjem desnom delu prozora. Pošto kliknete na ovo dugme na ekranu će se prikazati prozor u kome treba da odredite lokaciju u računaru gde će podaci biti izvezeni. Klikom na dugme Štampaj, koje se nalazi u donjem desnom delu prozora, otvoriće se obrazac za štampu KEP. Više o radu sa obrascima za štampu možete da saznate ovde.

Datum poslednje izmene članka: 05.12.2018