1. softkom
 2. baza znanja
 3. robno knjigovodstvo
 4. evidencija povrata robe

EVIDENCIJA POVRATA ROBE

SADRŽAJ

Povrat robe od strane kupca
Pregled i izmena povratnice
Dokumenti na osnovu povratnice

POVRAT ROBE OD STRANE KUPCA

Da biste izvršili evidenciju povrata robe od strane kupca u poslovnom programu Sors potrebno je da uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Robni promet.
 2. U meniju kliknite na stavku Povratnice kupac i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Povratnica.
 3. Na ekranu će se prikazati prozor kao na slici ispod:
Prozor za evidenciju povrata robe od strane kupca

U slučaju da u okviru istog pravnog lica posluje više poslovnih jedinica u delu ekrana koji je na slici označen brojem 1 treba da izaberete i poslovnu jedinicu u koju se roba vraća. U ovom delu ekrana treba da izvršite izbor kupca koji vraća robu i da upišete datum povraćaja. Pošto izaberete kupca, poslovnu jedinicu i upišete datum povraćaja potrebno je da evidentirate artikle. Prilikom evidencije artikala koje kupac vraća treba da imate u vidu sledeće:

 1. Povrat robe od strane kupca se vrši na osnovu prethodno izdatog dokumenta (računa - otpremnice, otpremnice, reversa i drugih). Shodno tome, da bi se artikal upisao na povratnicu pre toga mora da bude evidentiran na nekom od dokumenata koji beleže izlaz robe iz skladišta. Prosto rečeno, da bi kupac mogao da vrati artikal on prethodno mora da mu bude prodat, pozajmljen ili izdat.
 2. Evidencija povraćaja artikala obavlja se tako što se prvo izabere dokument na osnovu koga se vrši povraćaj a zatim se upiše vraćena količina.

Evidenciju vraćenih artikala možete da izvršite na sledeći način:

 1. Kliknite na dugme Prikaži dokumente koje je na prethodnoj slici označeno brojem 2. Odmah zatim na ekranu se prikazuje prozor koji izgleda kao na slici ispod:
  Izbor artikala
 2. Artikal koji se vraća možete da izaberete u polju Proizvod ili možete da u polje šifra Šifra upišete njegovu šifru. Pošto to uradite treba da kliknete mišem na sličicu lupe i u tabeli će se prikazati svi dokumenti kojima je izvršena evidencija isporuke artikla kupcu (račun - otpremnica, otpremnica, revers i sl).
 3. Kliknite dva puta na dokument na osnovu koga kupac vraća robu i prikazaće se prozor u kome treba da upišete vraćenu količinu. Prilikom upisa količine imajte u vidu da program neće dozvoliti da se izvrši povraćaj većeg broja artikala nego što je kupcu isporučeno.
 4. Broj artikala koji može da se upiše na povratnicu nije ograničen tako da prethodno opisan postupak upisa artikla možete da ponovite koliko god puta je potrebno.
 5. Pošto završite sa upisom artikla kliknite na dugme Zatvori koje se nalazi u donjem desnom uglu prozora za evidenciju artikala.

Artikli koji se nalaze u tabeli koja je na slici označena brojem 3 će biti evidentirani kao vraćeni u skladište.

Ako želite da obrišete određeni artikal sa povratnice, odnosno iz tabele koja je na slici označena brojem 3, to možete da uradite tako što kliknete desnim tasterom miša na njega i zatim u meniju koji se pojavi na stavku Obriši.

Ukoliko je potrebno da upišete dodatne podatke o kupcu koji vraća robu (npr. JMBG ili broj lične karte ako se radi o fizičkom licu) to možete da uradite u polju Napomena koje se nalazi u donjem levom delu prozora.

Pošto kliknite na dugme Snimi, koje se nalazi u donjem desnom uglu prozora, povratnica će biti upisana u bazu podataka.

PREGLED I IZMENA POVRATNICE

Da biste prikazali povratnice koje su sačuvane u bazi uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Robni promet.
 2. U meniju kliknite na stavku Povratnice kupac i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Pregled povratnica.

Prozor za pregled povratnica se koristi isto kao i svi ostali prozori za pregled dokumenata u poslovnom programu Sors. Prozore za pregled dokumenata smo detaljno opisali ovde.

DOKUMENTI NA OSNOVU POVRATNICE

Program Sors automatski ažurirasve dokumente na koje povratnica utiče ili u kojima treba da bude prikazana. Povratnica se prikazuje ili ima uticaj na sledeće dokumente:

 1. Lager lista. Količina robe na lageru se uvećava za količinu koja se nalazi u povratnici.
 2. Magacinska kartica (kartica robe). Promena se prikazuje u kartici svakog artikla koji se nalazi u povratnici.
 3. Izveštaj o prometu robe. Sve povratnice, zajedno sa artiklima koji se na njima nalaze, prikazuju se u izveštaju o prometu robe
 4. KEP. Vrednost prodate robe se umanjuje za vrednost povratnice, što se u KEP prikazuje na strani razduženja.

Datum poslednje izmene članka: 25.10.2012