1. softkom
 2. novosti

31 decembar
2022

PRAZNIČNO RADNO VREME

Neradni dani:
02.01.2023, ponedeljak
03.01.2023, utorak

Radni dani:
04.01.2023, sreda
05.01.2023, četvrtak
06.01.2023, petak

2 decembar
2022

INFORMACIJA O ELEKTRONSKIM FAKTURAMA

Obaveštavamo sve korisnike naših programa da od 1. januara 2023 godine za sve pravne subjekte koji su u sistemu PDV prestaje da važi dosadašnji sistem fakturisanja koji podrazumeva dostavljanje računa kupcima u papirnoj formi, odnosno dostavljanje računa kupcima e-mailom.

Počevši od 1. januara 2023 svi pravni subjekti koji su u sistemu PDV imaju obavezu dostavljanja elektronskih računa kupcima. To znači da će posle 1. januara 2023 knjiženja u poslovne knjige, pa tako i plaćanja računa, moći da se izvrše jedino na osnovu elektronske fakture.

Softkom je u verziji 7.4 programa Sors od 31.10.2022 omogućio slanje elektronskih faktura na državni sistem elektronskih faktura (SEF) svim korisnicima koji imaju program za veleprodaju i fakturisanje. Opcija slanja e-faktura na državni sistem elektrosnkih faktura (SEF) iz programa Sors je besplatna za sve korisnike koji imaju tehničku podršku.

Uputstvo za podešavanje programa za komunikaciju sa SEF objavljeno je ovde. Postupak slanja elektronskih faktura objašnjen je ovde.

30 oktobar
2022

POSTAVLJENA VERZIJA SORS 7.4

 1. Omogućeno slanje elektronskih faktura na SEF (državni sistem elektronskih faktura)
 2. Onemogućena promena i brisanje računa, računa-otpremnica i avansnih računa koju su poslati na SEF
 3. U prozoru za unos računa, računa-otpremnica i avansnih računa dodata polja za unos broja ugovora, broja narudžbenice, broja okvirnog sporazuma i internog broja za rutiranje u skladu sa zahtevima SEF
 4. Knjižno odobrenje - omogućeno slanje knjižnih odobrenja na SEF
 5. Knjižno odobrenje - napravljeno da knjižno odobrenje može da se izdaje za određeni vremenski period ili za određene račune (u skladu sa zahtevima SEF)
 6. Knjižno odobrenje - onemogućena promena i brisanje ako je odobrenje poslato na SEF
 7. Omogućeno automatsko knjiženje fiskalnih dokumenata promet - refundacija
 8. Omogućeno storniranje tekućih računa
 9. Izmenen obrazac za štampu "specifikacija fiskalnog dokumenta" - napravljeno da se prikazuju samo tekući računi koji nisu stornirani
 10. Izmenjen raspored opcija u komandnom meniju
 11. U prozoru za pregled avans - refundacija dodate kolone u kojima se prikazuje način plaćanja
 12. U prozoru za pregled predračun - refundacija dodate kolone u kojima se prikazuje način plaćanja
 13. U prozore za pregled maloprodajnih dokumenata dodata polja u kojima se prikazuju zbirne vrednosti načina plaćanja
 14. U prozoru za pregled promet - refundacija omogućena promena kupca
 15. Izmenjen obrazac za štampu knjižnog odobrenja
 16. Napravljen obrazac za štampu izvoznog računa GRU
 17. Napravljen obrazac za štampu izvoznog računa PRIMUS
 18. Napravljen obrazac za štampu nalepnica za cenama koji sadrži barkod dimenzija 17X3 na A4 formatu
 19. Napravljen obrazac za štampu nalepnica za cenama koji sadrži barkod dimenzija 50X40 i koje se štampaju na štampačima za nalepnice