1. softkom
 2. novosti

24 avgust
2023

POSTAVLJENA VERZIJA SORS 7.8

 1. Omogućena izmena prodajne cene u kalkulacijama koje su preuzete sa SEF
 2. Omogućena izmena datuma i poslovne jedinice u kalkulacijama koje su preuzete sa SEF
 3. Omogućen upis datuma prometa u evidenciju dokumenata dobavljača
 4. Ubrzana pretraga dokumenata promet-prodaja
 5. Omogućen unos GLN poslovne jedinice i povezivanje poslovnih jedinica na osnovu GLN prilikom prijema e faktura sa SEF
 6. U prozoru za pregled dokumenata dobavljača dodata mogućnost preuzimanja prikaza e fakture u PDF formatu sa SEF
 7. U prozoru za pregled kalkulacija dodata mogućnost preuzimanja prikaza e fakture u PDF formatu sa SEF
 8. Omogućen izvoz kalkulacija u XML
 9. Napravljeno da se dugme Napravi kalkulaciju ne prikazuje u prozoru za prikazivanje ulaznih e faktura ako korisnik nema robno knjigovodstvo
 10. Omogućeno da se fakture sa statusom Greška ponovo pošalju na SEF
 11. Omogućeno povezivanje avansnih računa koji imaju status Odbijeno sa konačnim računima
 12. Onemogućeno otkazivanje dokumenta sa statusom Slanje
 13. Izmena u obrascu za štampu računa RTVTEAM
 14. Ispravljena greška koja se javljala kada u napomeni i broju računa koji se preuzima sa SEF postoji apostrof
 15. Izmenjen prozor u kome se prikazuju informacije o programu