1. softkom
  2. proizvodi
  3. modul za fakturisanje

MODUL ZA FAKTURISANJE

Modul za fakturisanje ima sledeće funkcije:

RAD U MREŽI I RAD NA UDALJENIM LOKACIJAMA

Modul je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju što znači da su podaci centralizovani u jednu bazu podataka kojoj istovremeno može da pristupa više korisnika. Omogućen je rad na udaljenim lokacijama.

Više o radu u mreži i radu na udaljenim lokacijama

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Modul omogućava višekorisničku upotrebu programa pomoću korisničkih naloga. Svaki korisnik ima svoj korisnički nalog preko koga pristupa programu i za koji se vezuju odobrenja (korisnička prava) kojima se određuje koje radnje korisnik može da obavlja u programu kao i kojim podacima može da pistupa. Korisnički nalog je zaštićen lozinkom.

Više o korisničkim nalozima