PROGRAM ZA TRGOVINU NA VELIKO SORS VP

Program za trgovinu na veliko Sors VP je jednostavan za upotrebu a sadrži sve dokumente i izveštaje koji se koriste u veleprodaji. Omogućava preciznu evidenciju prometa robe, prihoda i rashoda.

Olakšava izdavanje predračuna, punuda, računa i drugih dokumenata. Automatski formira izveštaje kao što su lager lista, magacinska kartica, izveštaji o primetu robe i drugi. Omogućen je rad u mreži kao i pristup podacima sa udaljenih lokacija.

Program za trgovinu na veliko Sors VP dolazi u tri izdanja koje se razlikuju po svojim funkcijama i ceni.

U tabeli koja sledi prikazana su izdanja programa za trgovinu na veliko Sors VP i njihove mogućnosti.

IZDANJA PROGRAMA

OPIS FUNKCIJE SORS VP LITE SORS VP SORS VP PLUS
ROBNI PROMET
check mark check mark check mark
FAKTURISANJE
Šifarnik kupaca | Ponude | Predračuni | Ino predračuni (proforma invoice) | Avansni računi | Računi | Ino računi (invoice) | Rezervacija robe za kupca | Knjižna odobrenja | Knjiga izdatih računa | Kartice kupaca | Zbirna dugovanja po kupcima
check mark check mark check mark
PROMET PO TEKUĆIM RAČUNIMA
check mark check mark check mark
MOGUĆNOST RADA NA UDALJENIM LOKACIJAMA
check mark check mark check mark
IZVEŠTAJI
no check mark check mark check mark
RASHODI
no check mark check mark check mark
FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO
no check mark no check mark check mark
PROIZVODNJA
Sastavnice (normativi) | Prijemnice | Radni nalozi | Trebovanja | Predajnice | Kalo, lom i rastur | Lager lista (magacin materijala)
no check mark no check mark check mark
CENA ZA TRAJNU LICENCU 200 € 250 € 400 €

Napomena: cene su izražene bez PDV

PRAVA KOJA KORISNIK STIČE KUPOVINOM (LICENCA)

Trajno pravo korišćenja programa
Korisnik stiče trajno pravo korišćenja programa za trgovinu Sors VP, što znači da nema nikakve periodične finansijske obaveze prema Softkomu u smislu održavanja ili iznajmljivanja.

Pravo na instalaciju programa u tri računara
Korisnik ima pravo da instalira program za trgovinu Sors VP u tri računara koja koriste jednu bazu podataka. Pravo na instalaciju u svaki sledeći računar se naplaćuje 30% od cene licence.

USLUGE KOJE SU URAČUNATE U CENU

Instalacija programa u računare kupca
Instalacija programa u računare kupca je uračunata u cenu i ne naplaćuje se posebno. Ona se, u skladu sa željama korisnika, može obaviti u prostorijama korisnika ili u prostorijama Softkoma. U slučaju da je sedište korisnika van Beograda instalacija se obavlja pomoću programa za pomoć na daljinu (Team Viewer). U skladu sa svojim potrebama i organizacijom korisnik može samostalno da izvrši instalaciju programa u skladu sa uputstvima.

Obuka zaposlenih za rad u programu
Obuka zaposlenih za rad u programu je uračunata u cenu i ne naplaćuje se posebno. Ona se, u skladu sa željama korisnika, može obaviti u prostorijama korisnika ili u prostorijama Softkoma. U slučaju da je sedište korisnika van Beograda obuka se obavlja telefonskim putem i pomoću programa za pomoć na daljinu (Team Viewer).

Tehnička podrška za prvu godinu korišćenja programa
Usluga tehničke podrške za prvu godinu korišćenja programa je uračunata u navedene cene, a posle toga se naplaćuje po važećem cenovniku. Korisnici koji po isteku prve godine korišćenja programa ne žele da koriste usluge tehničke podrške mogu nesmetano da nastave sa upotrebom programa.

DODATNI MODULI

Dodatni moduli su namenjeni korisnicima koji imaju specifične potrebe i njihova kupovina nije obavezna. Isporučuju se isključivo korisnicima naših programa što znači da ih nije moguće kupiti samostalno.

POVEZIVANJE SA WEB PRODAVNICOM

Ovaj modul omogućava razmenu podataka između programa i web prodavnice tako što u web prodavnicu šalje podatke o artiklima, stanju zaliha i cenama dok iz web prodavnice preuzima podatke o naručenim artiklima. Čitav proces je automatizovan. Cena modula je 50 €.

Saznajte više

SERVIS

Ovaj modul je namenjen firmama koje pružaju usluge servisa. Sadrži revers (dokument za evidenciju prijema robe u servis) kao i radni nalog koji može da ima više statusa (u radu, urađen i sl). Povezan je sa drugim delovima programa. Cena modula je 50 €.