1. softkom
 2. novosti

18.11.2019 Radovi na električnoj mreži

Zbog iznenadnih radova na električnoj mreži koje sprovodi EPS, Softkom danas (18.11.2019) nema električnu energiju i zbog toga nismo u mogućnosti da odgovorimo na vaše pozive. Nadležni iz EPS-a su nas obavestili da bi snabdevanje trebalo da se normalizuje do 16h.

- Snabdevanje električnom energijom je normalizovano.

07.11.2019 Radno vreme za Dan primirija

Ponedeljak 11.11.2019 je neradan dan. Želimo Vam prijatne praznike.

15.10.2019 SORS - verzija 6.7

 1. U prozor za unos kupca dodato polje za upis matičnog broja
 2. U obrasce za štampu računa dodat matični broj kupca i korisnika programa
 3. Izmene u načinu preuzimanja fajlova u modulu za Web shop
 4. Izmene u knjizi izdatih računa koja se formira uvozom iz naloga za knjiženje
 5. Izmene u knjizi izdatih računa koja se formira na osnovu izdatih računa
 6. Napravljen prozor u kome se prikazuju informacije i ograničenja fisklanih uređaja
 7. Prilikom unosa i izmene artikala i proizvoda dodata provera da li su nazivi i šifre uskladjeni sa ograničenjima izabranih fiskalnih uređaja
 8. U prozor "Izveštaji kase" dodata informacija o fiskalnom uređaju koji je povezan sa računarom
 9. Prilikom štampe fiskalnog računa, u slučaju da se fiskalni račun ne odštampa u određenom roku, napravljeno da se prikaže prozor "Info" koji sadrži uputstva za proveru komunikacije sa fiskalnim uređajem
 10. Izmena u načinu komunikacije sa displejom fiskalne kase
 11. Omogućeno generisanje šifara prilikom komunikacije sa HCP fisklanim uređajima
 12. Izmene u komunikaciji sa fiskalnim uređajem Geneko FP 200
 13. Napravljena mogućnost za štampu nefiskalnog teksta za Int raster FP600
 14. U prozoru za unos proizvoda dodata druga robna grupa
 15. U prozoru za unos proizvoda povećan broj karaktera u nazivu proizvoda na 1000
 16. U prozoru za unos knjižnog odobrenja osnovica i PDV podeljeni na opštu i posebnu stopu
 17. Omogućen izvoz više računa odjednom u .csv fajl
 18. Produženo vreme odziva u prozoru za prikazivanje narudžbenice
 19. Izmena obrasca za štampu izveštaja o prometu robe
 20. Napravljen obrazac za štampu računa JANIC
 21. Napravljen obrazac za štampu računa METAL
 22. Izmenjen obrazac za štampu računa BIBTEX
 23. Izmenjen obrazac za štampu računa DAST
 24. Izmenjen obrazac za štampu računa SUPERLAB III
 25. Izmenjen obrazca za štampu računa STASA
 26. Napravljen obrazac za štampu cena 8x4
 27. Povećan broj nivelacija koje mogu da se prikažu u pregledu nivelacija
 28. Povećan broj karaktera u koloni "Opis" u nalogu za knjiženje
 29. Estetske izmene u prozoru za podešavanja
 30. Estetske izmene u prozoru za unos povratnice
 31. Estetske izmene u prozoru za unos izvoznih računa i predračuna
 32. Estetske izmene u prozoru za unos artikla
 33. Ispravljena greška koja se javljala prilikom otkazivanja štampe
 34. U prozoru za otvaranje nove baze zabranjeno da naziv baze sadrži karaktere <>*/\-|?
 35. Izmene u načinu prenosa podataka prilikom otvaranja nove baze

05.06.2019 SORS - verzija 6.6

 1. Napravljen modul za razmenu podataka sa WEB SHOP-ovima
 2. Napravljen prozor "Analitika polja za POPDV"
 3. Napravljen prozor u kome se uporedno prikazuju prodajne cene u različitim poslovnim jedinicama
 4. Omogućeno kopiranje sastavnica u proizvodnji
 5. Izmene u načinu uvoza izvoda
 6. U prozoru za štampu cena dodato polje barkod
 7. Promenjena dužina naziva artikla za fiskalni štampač FP200 (sa 32 promenjena u 36 karaktera)
 8. Omogućeno generisanje proizvoljnih šifara za slanje u fiskalnu kasu HCP Me
 9. Napravljena podrška za IPrint driver za fiskalne kase Int Raster
 10. Ubrzano formiranje izveštaja "Nabavne cene sa poslednje kalkulacije"
 11. Ubrzano prikazivanje štampe cena na osnovu kalkulacije i nivelacije i produžen odziv prilikom pretrage
 12. U prozoru za prikazivanje rastera/serijskih brojeva u lager listi omogućena pretraga
 13. Omogućeno da se prilikom izrade kalkulacije proverava da li je artikal stavljen u listu artikala koji se ne nabavljaju u poslovnoj jedinici u kojoj se pravi kalkulacija
 14. U obrascu za štampu otpisa dodat poreski rekapitular
 15. U obrascu za štampu IOS ispravljen datum koji se prikazivao ispod tabele
 16. Napravljeni obrasci za štampu KIR, KPR i Trgovačke knjige za Crnu Goru
 17. Napravljen obrazac za štampu interne kalkulacije MANUAL
 18. Napravljen obrazac za štampu reversa za servis na formatu A5
 19. Napravljen obrazac za štampu revers servis na formatu A4 dva reporta A5
 20. Napravljen obrazac za štampu računa MONARH
 21. Napravljen obrazac za štampu računa BOOST
 22. Napravljen obrazac za štampu računa VELEN
 23. Napravljen obrazac za štampu računa EXTRA
 24. Napravljen obrazac za štampu računa MONARH II
 25. Napravljen obrazac za štampu računa UDRUZENJE
 26. Napravljen obrazac za štampu računa MAXI
 27. Napravljen obrazac za štampu računa TRAJKOVIC
 28. Napravljen obrazac za štampu računa UNIWERK
 29. Napravljen obrazac za štampu računa SIT MEMO
 30. Napravljen obrazac za štampu računa FORMAT
 31. Napravljen obrazac za štampu računa BIBTEX
 32. Napravljen obrazac za štampu računa SUPERLAB CG III
 33. Napravljen obrazac za štampu računa MANUAL
 34. Napravljen obrazac za štampu izvoznog računa DAST
 35. Napravljen obrazac za štampu nalepnica sa cenama 32x24mm
 36. Napravljen obrazac za štampu nalepnica sa cenama 13x5
 37. Izmenjen obrazac za štampu računa DMI
 38. Izmenjen obrazac za štampu predračuna EKO
 39. Izmenjen obrazac za štampu uvozne kalkulacije
 40. Estetske izmene u prozoru za pregled nivelacija
 41. Estetske izmene u prozoru za podešavanja
 42. Estetske izmene u prozoru za pregled kalkulacija
 43. Estatske izmene u prozoru za unos proizvoda
 44. Produženo vreme maksimalno vreme za odziv u izveštajima o prodaji robe
 45. Napravljen uvoz uplata sa izvoda za Banca Intesa - xml file

Radno vreme za Uskrs i Prvi maj

 1. Petak 26.04.2019 - neradan dan
 2. Ponedeljak 29.04.2019 - neradan dan
 3. Sreda 01.05.2019 - neradan dan
 4. Četvrtak 02.05.2019 - neradan dan

Želimo vam prijatne praznike.

Radno vreme za praznike

 1. Utorak 01.01.2018 - neradan dan
 2. Sreda 02.01.2018 - neradan dan
 3. Ponedeljak 07.01.2018 - neradan dan

Želimo vam prijatne praznike i uspešnu 2019 godinu.

Radno vreme za Dan primirija

Ponedeljak 12.11.2018 je neradan dan. Želimo vam prijatne praznike.

Prethodna