PROMET ROBE U MALOPRODAJI

Program za maloprodaju Sors MP omogućava jednostavnu evidenciju prometa robe u maloprodajnim objektima. Lak je za upotrebu, ima velike analitičke mogućnosti i omogućava automatizuju velikog broja operacija. Naročito su automatizovane operacije koje se obavljaju svakodnevno kao što je prijem robe. Izveštaji kao što su stanje zaliha, KEP i kartica robe formiraju se automatski na osnovu prethodno unetih podataka. Program omogućava rad sa jednim ili više maloprodajnih objekata.

Pogledajte na ovoj stranici:
Šifarnik artikala | Kalkulacija | Nivelacija | Povraćaj robe od stane kupca | Povraćaj robe dobavljaču | Interna otpremnica
Otpis | Izveštaji o stanju zaliha | Kartica robe | KEP

ŠIFARNIK ARTIKALA

Svi artikli koji se upisuju u robne dokumente (kalkulacije, račune, nivelacije i druge) moraju prethodno da budu upisani u šifarnik artikala. Šifarnik artikala u programu za maloprodaju Sors može da se napravi na dva načina: uvozom artikala iz eksela ili ručnim upisom (ili izmenom) artikala kroz prozor u programu koji je za to namenjen. U video snimku ispod možete da pogledate kako se artikl upisuju ručno, kroz program.

Saznajte više

KALKULACIJA

Postupak unosa kalkulacije u programu za maloprodaju Sors je brz i jednostavan. Svi obračuni se rade automatski a mogućnost ljudske greške svedena je na minimum. Postupak unosa kalkulacije je detaljno objašnjen u video snimku ispod.

Saznajte više

NIVELACIJA CENA

Promena cene, nivelacija cena, u programu za maloprodaju Sors MP može da se obavi na više načina: jednostavnim unosom nove cene, unosom procenta povećanja, odnosno sniženja cene ili unosom željene trgovačke marže. Promena cene može da se izvrši za jedan ili više artikala istovremeno. Postupak formiranja nivelacije cena, odnosno postupak promene cene možete da vidite u video snimku ispod.

Saznajte više

POVRAĆAJ ROBE OD STRANE KUPCA

Program za maloprodaju Sors MP omogućava jednostavnu evidenciju povraćaja robe od strane kupca (NI obrazac). Evidentiraju se podaci o vraćenim artiklima, prodajnoj vredosti i iznosu PDV.

Saznajte više

POVRAĆAJ ROBE DOBAVLJAČU

Povratnica dobavljaču je dokument kojim se umanjuje stanje lagera i ujedno evidentira povraćaj dobavljaču. Ovaj dokument može da se koristi za robu koja se uzeta na komisionu prodaju ili za robu koja se iz bilo kog drugog razloga vraća dobavljaču.

Saznajte više

INTERNA OTPREMNICA

Interna otpremnica se koristi kada nastane potreba da se izvrši prenos robe iz jednog maloprodajnog objekta u drugi, u okviru pravnog lica koje ima više maloprodajnih objekata.

Saznajte više

OTPIS ROBE

Obrazac za evidenciju otpisa robe sadrži sledeće podakte: datum otpisa, naziv i šifru artikla, količinu za otpis, cenu bez PDV, PDV, cenu sa PDV i vrednost. Moguće je upisati napomenu, odnosno razlog otpisa robe.

Saznajte više

IZVEŠTAJI O STANJU ZALIHA

U programu za maloprodaju Sors MP postoje četiri izveštaja o stanju zaliha. Svi izveštaji se formiraju automatski na osnovu podataka iz kalkulacije, računa, nivelacije, otpremnice, povratnice i drugih dokumenata. Prikaz izveštaja o stanju zaliha možete da vidite u video snimku ispod.

Saznajte više

MAGACINSKA KARTICA (KARTICA ROBE)

Magacinska kartica ili kartica robe je dokument u kome se prikazuju sve promene koje se odnose na određeni artikal. Ovaj dokument se formira automatski za svaki maloprodajni objekat, na osnovu podataka koji su upisani preko kalkulacije, nivelacije, računa i povratnice.

Saznajte više

KNJIGA EVIDENCIJE PROMETA (KEP)

KEP je obrazac koji je propisan pravilnikom u kome se finansijski prikazuje promet robe u maloprodajnom objektu. Sors MP automatski formira ovaj obrazac i to na osnovu podataka koji su upisani preko kalkulacije, nivelacije, računa i povratnice. Na slici ispod prikazana je KEP knjiga u obrascu za štampu.

KEP knjiga

Saznajte više