PREDUZETNIČKA EVIDENCIJA FINANSIJSKOG PROMETA U MALOPRODAJI

Program za maloprodaju Sors MP omogućava preduzetničku evidenciju prometa po tekućim računima, odnosno evidenciju priliva i odliva stredstava. Još jedna korisna funkcija programa Sors MP je i automatski generisan izveštaj o naplati platnih kartica i rokovima dospeća platnih kartica.

Pogledajte na ovoj stranici:
Evidencija uplata i isplata | Pregled prometa | Pregled uplate pazara

EVIDENCIJA UPLATA I ISPLATA

Evidencija uplata i isplata sa tekućeg računa obavlja se u nekoliko jednostavnih koraka: potrebno je upisati datum, drugu stranu (dobavljača ili kupca), broj računa preko koga se obavlja promet, broj izvoda, iznos i osnov plaćanja (postoji niz osnova po kojima se može obaviti plaćanje: uplata po računu, uplata pazara, isplata zarada, isplata po računu dobavljača...).

Obrazac za evidenciju uplata

Pretraživanje uplata i isplata

Program Sors MP  je karakterističan po tome što omogućava korisniku da na jednostavan način sam formira izveštaje koji su mu neophodni. Korisnik formira izveštaje tako što sastavlja upite (postavlja pitanja programu) kombinujući niz kriterijuma za pretraživanje i filtriranje baze podataka.

Na primer, korisnik može programu da postavi sledeće pitanje (sastavi upit): prikaži mi sve uplate pazara u periodu 1.12.2015 - 31.12.2015" ili "Prikaži mi sve zarade koje sam isplatio u periodu 1.12.2015 - 31.12.2015 sa računa 205-200011-111". Sledeći kriterijumi za pretraživanje mogu da se kombinuju prilikom pretraživanja uplata: druga strana, osnov plaćanja, račun preko koga se obavlja promet, period prometa...

PREGLED PROMETA

Pregled prometa je izveštaj na kome su prikazane uplate i isplate po tekućim računima zajedno sa saldom posle svake promene. Izveštaj se pravi automatski na osnovu prethodno upisanih podataka.

Pregled prometa

PREGLED UPLATE PAZARA

Pregled uplate pazara je izveštaj na kome se sa jedne strane prikazuju svi pazari koji su napravljeni u određenom peridu grupisani prema načinu plaćanja (npr. dana 12.01.2015 Kartica - 100.000, Gotovina - 500.000, Ček - 12.000), a sa druge strane uplate na tekući račun koje su takođe grupisane prema načinu plaćanja (uplata kartica, uplata gotovine, realizacija čeka). Posle svake promene prikazuje se saldo i na kraju se prikazuje iznos pazara koji je preostao za uplatu na tekući račun, grupisan prema načinu plaćanja (kartica, gotovina, ček). Ovaj izveštaj se generiše automatski.

Uplate pazara