1. softkom
  2. proizvodi
  3. rashodi

PREDUZETNIČKA EVIDENCIJA RASHODA

Ovaj deo programa omogućava interni pregled obaveza prema dobavljačima. Namenjen je firmama koje su vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva poverila knjigovodstvenim agencijama.

Ovde se vrši evidentiranje računa dobavljača, knjižnih zaduženja i odobrenja a na osnovu tih evidencija se automatski formiraju izveštaji koji omogućavaju uvid u stanje obaveza prema dobavljačima: kartice dobavljača, kumulativni prikaz zaduženja po dobavljačima, izveštaj o rokovima dospeća računa na naplatu i drugi.

Pogledajte na ovoj stranici:
Primljeni računi | Knjižna odobrenja | Obaveze po osnovu zarade | Kartice dobavljača | Kartice zaposlenih | Knjiga primljenih računa

PRIMLJENI RAČUNI

Evidencija primljenih računa u poslovnom softveru Sors obavlja se veoma jednostavno: potrebno je prepisati osnovne podatke sa računa dobavljača: datume valute, izdavanja i prometa, kratak opis, ukupan iznos računa, iznos PDV i iznos osnovice.

Pretraživanje primljenih računa

Poslovni softver Sors omogućava korisniku da na jednostavan način sam formira izveštaje koji su mu neophodni. Korisnik formira izveštaje tako što sastavlja upite kombinujući niz kriterijuma za pretraživanje i filtriranje baze podataka.

Na primer, korisnik može da sastavi sledeći upit: "prikaži sve račune koji su primljeni od dobavljača SoftKom u periodu od 1.12.2015 - 31.12.2015". U navedenom upitu korisnik je kombinovao dva kriterijuma za pretraživanje (period prijema robe i dobavljača) a kao rezultat dobio je izveštaj na kome su prikazani računi od dobavljača SoftKom koji su primljeni u periodu 1.12.2015 - 31.12.2015.

Sledeći kriterijumi za pretraživanje mogu da se kombinuju prilikom sastavljanja izveštaja: dobavljač, broj računa, period izdavanja računa...

KNJIŽNA ODOBRENJA

Evidencija knjižnog odobrenja dobavljača u programu Sors je veoma jednostavna: treba upisati datum, dobavljača, kratak opis, iznos odobrenja, PDV i iznos poreske osnovice.

Unos knjižnog odobrenja

Pretraživanje odobrenja

Korisnik formira izveštaje tako što sastavlja upite kombinujući niz kriterijuma za pretraživanje i filtriranje baze podataka.

Na primer, korisnik može programu da sastavi sledeći upit: "prikaži sva odobrenja koji su primljena od dobavljača SoftKom u periodu od 1.12.2015 - 31.12.2015". U navedenom upitu korisnik je kombinovao dva kriterijuma za pretraživanje (period izdavanja odobrenja i dobavljača) a kao rezultat dobio je izveštaj na kome su prikazana odobrenja od dobavljača SoftKom koji su primljeni u periodu 1.12.2015 - 31.12.2015.

OBAVEZE PO OSNOVU ZARADE

Evidencija obaveza prema zaposlenima po osnovu zarada obavlja se u nekoliko jednostavnih koraka: upisuje se datum, osnov, ime i prezime zaposlenog i iznos zarade.

Pregled zarada zaposlenih

KARTICE DOBAVLJAČA

Kartica dobavljača je izveštaj u kome su prikazane sve promene koje su vezane za određenog dobavljača: svi računi koji su od njega primljeni, sve uplate koje su izvršene na njegov tekući račun kao i sva knjižna odobrenja koja je izdao.

Program Sors ovaj izveštaj formira automatski na osnovu prethodno upisanih podataka. Takođe, program Sors ima mogućnost prikazivanja prometa svih dobavljača.

KARTICE ZAPOSLENIH

Kartica zaposlenih je gotovo identična kartici dobavljača sa razlikom što se u kartici zaposlenih prikazuju sve promene koje su vezane za određenog zaposlenog: sve obaveze prema zaposlenom koje su evidentirane kao i sve uplate koje su izvršene na njegov tekući račun.

KNJIGA PRIMLJENIH RAČUNA

Knjiga primljenih računa je dokument koji predstavlja osnov za utvrđivanje PDV. U ovom dokumentu se prikazuju računi koje je poreski obveznik primio u određenom periodu. Poslovni program Sors automatski formira ovaj obrazac a na korisniku je samo da ga odštampa.

Knjiga primljenih računa