RAČUN

Izdavanje računa je svakako radnja koja se najčešće obavlja u svakom maloprodajnom objektu. Obrazac za izradu računa u programu Sors je napravljen da bude jednostavan za upotrebu i svima razumljiv. Važno je i da napomenemo da je program Sors prilagođen za rad sa nizom fiskalnih uređaja: Galeb, HCP, Int Raster, Geneko, Colibri, Favourite ...

Pogledajte na ovoj stranici:

VIDEO - RAČUN

IZRADA RAČUNA

Postupak izrade računa u programu Sors MP je veoma jednostavan: potrebno je samo da operater unese šifru ili naziv artikla i da zatim klikne na dugme za upis na račun. Takođe, program Sors MP podržava rad sa čitačima bar koda tako da operater umesto da ručno unosi šifru može jednostavno, pomoću čitača, da pročita bar kod.

Izdavanje maloprodajnog računa

Posle upisa artikala na račun potrebno je još samo da se evidentira način plaćanja. U ponudi su sledeće opcije plaćanja: gotovina, kartica, ček, virman.

Izbor načina plaćanja

Dodatne mogućnosti programa Sors:

 1. Popust. Prilikom izdavanja računa kupcu operater može da odobri popust na definisanu prodajnu cenu. Na primer, ako je definisana prodajna cena za artikal 100 dinara operater može da odobri popust u iznosu od 10%. U tom slučaju maloprodajna cena artikla se smanjuje na 90 dinara, a program će automatski napraviti dve nivelacije: jednu kojom se cena artikla umanjuje na 90 dinara i drugu kojom se cena artikla ponovo vraća na 100 dinara.
 2. Izdavanje računa za pravna lica. Potrebno je upisati naziv pravnog lica, pib, adresu i ostale podatke. Jednom upisano pravno lice ostaje trajno u bazi podataka i vidljivo je u svim maloprodajnim objektima koji posluju u okviru istog pravnog lica. Napominjemo da je veoma jednostavno prikazati sve račune koji su izdati jednom kupcu ili prikazati sve artikle koji su mu prodati.

Detaljan opis postupka izdavanja maloprodajnog računa nalazi se u našoj bazi znanja.

DOKUMENTI NA OSNOVU RAČUNA

Program Sors automatski ažurira sve dokumente na koje račun utiče ili u kojima treba da bude prikazan. Račun se prikazuje ili ima uticaj na sledeće dokumente:

 1. Dnevni pazar. Vrednost svih izdatih računa se kumulativno prikazuje u dnevnom pazaru.
 2. Promet kase. Svi računi, zajedno sa artiklima koji se na njima nalaze se prikazuju u prometu kase.
 3. KEP. Dnevni pazar se prikazuje na strani razduženja u KEPi.
 4. Lager lista. Količina robe na lageru se umanjuje za količinu koja se nalazi u računu.
 5. Magacinska kartica (kartica robe). Promena se prikazuje u kartici svakog artikla koji se nalazi u računu.

Svi navedeni dokumenti se formiraju automatski.

PRETRAGA RAČUNA - IZVEŠTAJI NA OSNOVU RAČUNA

Program Sors omogućava korisniku da na jednostavan način sam formira izveštaje koji su mu neophodni tako što sastavlja upite (postavlja pitanja programu) kombinujući niz kriterijuma za pretraživanje i filtriranje baze podataka.

Pravljenje izveštaja i sastavljanje upita

Korisnik može programu da postavi sledeće pitanje (sastavi upit): "prikaži mi sve račune za robu koja je prodata kupcu SoftKom u periodu od 1.12.2015 - 31.12.2015". U navedenom upitu korisnik je kombinovao dva kriterijuma za pretraživanje (period prodaje robe i kupca) a kao rezultat dobio je izveštaj na kome su prikazani računi za kupca SoftKom izdati u periodu 1.12.2015 - 31.12.2015.

Sledeći kriterijumi za pretraživanje mogu da se kombinuju prilikom sastavljanja izveštaja:

 1. Kupac
 2. Broj računa
 3. Maloprodajni objekat koji je prodao robu
 4. Period izdavanja robe
 5. Naziv artikla
 6. Šifra artikla
Obrazac za pretragu računa