1. softkom
  2. proizvodi
  3. otpis robe

OTPIS ROBE

Obrazac za evidenciju otpisa robe sadrži sledeće podatke: datum otpisa, naziv i šifru artikla, količinu za otpis, cenu bez PDV, PDV, cenu sa PDV i vrednost.

Obrazac za otpis robe

U našoj bazi znanja nalaze se detaljna uputstva za rad sa obrascom za evidenciju otpisa robe.

DOKUMENTI NA OSNOVU OTPISA

Program Sors automatski ažurira sve dokumente na koje otpis utiče ili u kojima treba da bude prikazan. Otpis se prikazuje ili ima uticaj na sledeće dokumente:

  1. KEPU knjiga. Otpis se prikazuje na strani zaduženja u minusu i na taj način se finansijski evidentira izlaz robe iz skladišta.
  2. Lager lista. Količina robe na lageru se umanjuje za količinu koja se nalazi na otpisu.
  3. Magacinska kartica (kartica robe). Promena se prikazuje u kartici sakog artikla koji se otpisuje.

Svi navedeni dokumenti se formiraju automatski.