1. softkom
 2. baza znanja
 3. tekući računi

TEKUĆI RAČUNI

SADRŽAJ

Unos tekućih računa
Pregled tekućih računa

UNOS TEKUĆIH RAČUNA

U tekstu koji sledi opisujemo postupak unosa tekućih računa u programu Sors:

 1. Da biste pokrenuli prozor za unos tekućih računa uradite sledeće: u komandnom meniju izaberite stavku Tekući računi.
 2. U meniju kliknite na stavku Drugo i na ekranu se prikazuje novi meni u kome je potrebno da izaberete stavku Unos tekućih računa.
 3. Na ekranu se prikazuje prozor sa sledećim poljima:
  • Tip. Potrebno je da u ovom polju izaberete da li je tekući račun dinarski ili devizni.
  • Banka. U ovo polje treba da upišete naziv banke kod koje je otvoren račun.
  • Račun. U ovo polje treba da upišete broj računa.
 4. Pošto završite sa unosom podataka kliknite na dugme Snimi koje se nalazi u donjem desnom delu prozora.

PREGLED I IZMENA TEKUĆIH RAČUNA

Da biste prikazali tekuće račune koji su upisani u bazu podataka uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju kliknite na stavku Tekući računi.
 2. U meniju kliknite na stavku Drugo i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da izaberete opciju Pregled tekućih računa.
 3. Pošto to uradite na ekranu će se prikazati prozor u kome možete da vidite sve tekuće račune koji su upisani u bazu podataka.
 4. Ako je potrebno da izmenite podatke koji se odnose na određeni račun potrebno je da kliknete desnim tasterom miša na njega i da zatim u meniju koji se prikaže kliknete na stavku Izmeni.
 5. Odmah zatim na ekranu će se prikazati prozor za izmenu podataka o tekućem računu koji je identičan prozoru za unos podataka.

Datum poslednje izmene članka: 03.11.2012