1. softkom
 2. baza znanja
 3. kursna lista

KURSNA LISTA

SADRŽAJ

Koncept
Evidencija promene kursa
Prikazivanje i izmena kursne liste
Prikazivanje kartice kupca u inostranoj valuti

KONCEPT

Poslovni softver Sors ima mogućnost prikazivanja kartice kupaca u inostranoj valuti. Da bi ova mogućnost mogla da se primenjuje korisnik bi trebalo da vodi kursnu listu, odnosno trebalo bi da evidentira svaku promenu kursa.

Sve promene koje se prikazuju u kartici kupca evidentiraju se u dinarima i shodno tome kartica kupca se podrazumevano vodi u dinarima. Korisnik može opciono da prikaže karticu kupca u inostranoj valuti i to tako što će program na osnovu kursne liste da preračuna sve promene iz dinara u inostranu valutu. Na primer, ako je korisnik izdao fakturu od 100.000,00 dinara 15.02. i evidentirao je da je kurs na dan 15.02. 100,00 dinara, onda će prilikom prikazivanja kartice kupca u inostranoj valuti ova faktura biti prikazana u vrednosti od 1.000,00 bodova. (100.000,00 / 100,00).

EVIDENCIJA PROMENE KURSA

Evidencija promene kursa obavlja se na sledeći način:

 1. U komandnom meniju kliknite na stavku Tekući računi a zatim u meniju na stavku Drugo.
 2. Prikazuje se meni u kome je potrebno da kliknete na stavku Unos kursa i pošto to uradite na ekranu će se prikazati prozor kao sa slike ispod:
  Prozor za evidenciju promene kursa
 3. Potrebno je da u polje Datum upišete datum promene kursa a u polje Kurs važeći devizni kurs na dan promene.
 4. Pošto završite sa unosom treba da kliknete na dugme Snimi.
 5. Važno je da napomenemo da evidentirani kurs važi do sledeće promene. Na primer, ako je dana 15.02 evidentirana promena kursa na 100 dinara a sledeća promena kursa se evidentira 20.02 na 102 dinara, onda će kurs od 100 dinara da važi u periodu od 15.02. do 20.02.

PRIKAZIVANJE I IZMENA KURSNE LISTE

Da biste prikazali kursnu listu uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju kliknite na stavku Tekući računi a zatim u meniju na stavku Drugo.
 2. Prikazuje se meni u kome je potrebno da kliknete na stavku Pregled kursa i pošto to uradite na ekranu će se prikazati prozor kao sa slike ispod:
Prozor za pregled kursne liste

U polja Od dana i Do dana treba da upišite period za koji želite da prikažete kursnu listu i da zatim kliknite na sličicu lupe. Odmah pošto to uradite u tabeli će biti prikazana kursna lista za navedeni period.

U slučaju da želite da izmenite kurs na određeni datum to možete da uradite tako što ćete u tabeli desnim tasterom miša da kliknete na željeni datum posle čega će se prikazati meni u kome je potrebno da kliknete na stavku Izmeni. Odmah zatim na ekranu će se prikazati prozor koji je identičan prozoru za evidenciju promene kursa.

PRIKAZIVANJE KARTICE KUPCA U INOSTRANOJ VALUTI

Mogućnost prikazivanja kartice kupaca u inostranoj valuti je podrazumevano isključena. Da biste je uključili uradite uradite sledeće:

 1. U komandom meniju kliknite na stavku Podešavanja i zatim ponovo u meniju izaberite stavku Podešavanja.
 2. Odmah zatim na ekranu se prikazuje prozor za podešavanje programa koji je detaljno opisan ovde.
 3. U gornjem delu prozora pronađite karticu Opšta i kliknite na nju.
 4. Sada je potrebno da pronađete opciju Ino valuta u kartici kupca i da pored nje postavite znak za potvrdu. Ova opcija bi trebalo da se nalazi u dnu prozora u sekciji Globalna podešavanja.
 5. Pošto postavite znak za potvrdu pored ove opcije kliknite na dugme Snimi i podešavanja će biti zapamćena.

Ako sada pokrenete prozor u kome se prikazuje kartica kupca (ovaj prozor možete da pokrenete na način koji je opisan ovde) primetićete da se u gornjem delu prozora pojavio padajući meni Valuta. Ovaj meni ima dve opcije: Domaća valuta i Ino valuta. Ako u ovom meniju izaberete opciju Domaća valuta u tabeli će biti prikazana kartica kupca u dinarima a ako izaberete opciju Ino valuta biće prikazana kartica kupca u devizama.

U tabeli u kojoj se prikazuje kartica kupca biće prikazana kolona Kurs u kojoj možete da vidite kurs koji je važio na dan promene.

Datum poslednje izmene članka: 02.11.2012