1. softkom
 2. baza znanja
 3. instalacija i podešavanje
 4. backup i restore - pravljenje rezervne kopije i provraćaj podataka

BACKUP I RESTORE - PRAVLJENJE REZERVNE KOPIJE I POVRAĆAJ PODATAKA

SADRŽAJ

Pravljenje rezervne kopije podataka - backup
Automatsko pravljenje rezervne kopije podataka
Vraćanje rezervne kopije podataka - restore

PRAVLJENJE REZERVNE KOPIJE PODATAKA - BACKUP

Uz program Sors isporučujemo i program koji funkcioniše nezavisno a koji omogućava pravljenje rezervne kopije podataka, odnosno pravljenje rezervne kopije baza podataka. U slučaju da je program Sors instaliran na više računara koji koriste istu bazu podataka (više o mrežnom radu možete da saznate ovde) treba da imate u vidu da program za pravljenje rezervne kopije podataka (backup) može da se koristi samo na računaru na kome se nalaze podaci, odnosno da može da se koristi samo na serveru.

Da biste pokrenuli program za pravljenje rezervne kopije podataka (backup) uradite sledeće:

 1. U Start meniju kliknite na stavku All programs i u meniju koji se prikaže kliknite na stavku Sors.
 2. Otvara se novi meni u kome bi trebalo da se nalazi prečica za pokretanje programa za pravljenje rezervne kopije podataka koja se zove Backup.
 3. Pošto kliknete na prečicu Backup na ekranu će se pojaviti prozor koji je prikazan na slici koja sledi:
Program za pravljenje rezervne kopije podataka - backup

U vrhu prozora nalaze se dve crvene trake. U prvoj traci je upisan naziv servera u kome se nalaze podaci koji treba da budu kopirani. Ovaj naziv je obično prikazan u formatu naziv računara\sqlexpress na primer moj_racunar\sqlexpress. U drugoj traci prikazuje se adresa foldera u kome se čuva rezervna kopija podataka. Naziv servera je podrazumevano upisan tako da nema potrebe da ga podešavate ali je zato potrebno da podesite lokaciju u računaru gde želite da čuvate rezervnu kopiju podataka.

Lokaciju u računaru gde će se čuvati rezervna kopija podataka možete da podesite tako što ćete prvo da kliknete na dugme Postavi koje se nalazi ispod druge crvene trake (trake u kojoj se prikazuje lokacija). Pošto to uradite na ekranu će se prikazati standardan Windowsov prozor koji omogućava izbor foldera u računaru. Koristeći ovaj prozor izaberite folder u kome želite da čuvate rezervne kopije.

Napominjemo da naziv foldera u kome želite da čuvate rezervne kopije ne može da sadrži karakter razmak. Na primer, naziv foldera ne može da bude rezervne kopije već rezervne_kopije. Treba da imate u vidu da program pamti izabranu lokaciju i koristi je svaki put kada pravite rezervnu kopiju podataka. Naravno, uvek možete da promenite ovu lokaciju na način koji je prethodno opisan.

Pošto ste izvršili izbor foldera ostaje još samo da napravite rezervnu kopiju podataka. To možete da uradite tako što ćete da kliknete na dugme Uradi jedan backup.

Korisna mogućnost je automatsko smeštanje rezervne kopije podataka u WinRar ahivu. WinRar je program za kompresovanje podataka o kome više možete da saznate na sledećoj web adresi: http://www.besplatniprogrami.org/winrar/. Da bi rezervne kopije podataka mogle da budu smeštene u WinRar arhivu ovaj program mora da bude instaliran u računar (instalaciju možete da preuzmete sa prethodno navedenog linka). Ako želite da se rezervne kopije automatski smeštaju u WinRar arhivu potrebno je da postavite znak za potvrdu pored opcije Napravi backup u .rar arhivi (WinRar mora da bude instaliran u računaru).

AUTOMATSKO PRAVLJENJE REZERVNE KOPIJE PODATAKA

Program za backup ima mogućnost da automatski pravi rezervnu kopiju podataka svakog dana u 00:00h. Da bi program mogao automatski da napravi rezervnu kopiju podataka podrazumeva se da računar treba da bude uključen u 00:00h, a program za pravljenje rezervne kopije pokrenut. U tekstu koji sledi opsujemo postupak podešavanja programa sa ciljem automatskog pravljenja rezervne kopije podataka u 00:00h:

 1. Pokrenite program za pravljenje rezervne kopije podataka na način koji je opisan u prethodnom odeljku.
 2. Odredite lokaciju u računaru gde želite da čuvate rezervne kopije podataka na način koji je opisan u prethodnom odeljku.
 3. Kliknite na dugme Počni sa auto backupom i program će odmah napraviti jednu rezervnu kopiju podataka a zatim će nestati sa ekrana i nastaviti rad u pozadini. Odmah zatim u tray paleti, koja se nalazi odmah pored sata na taskbaru, prikazaće se poruka da će program za backup raditi u pozadini i da možete da ga zatvorite klikom na njegovu ikonu u sistem tray paleti. Više o tray paleti možete da saznate na adresi: https://www.computerhope.com/jargon/n/notiarea.htm (članak je na engleskom jeziku).
Poruka na system tray paleti

Program za backup možete da zatvorite tako što ćete da kliknete desnim tasterom miša na njegovu ikonicu u tray paleti posle čega će se na ekranu prikazati meni u kome je potrebno da izaberete stavku Zatvori program i prekini auto backup.

U slučaju da želite da se program za pravljenje rezervne kopije podataka pokreće svaki put kada uključite računar treba da postavite znak za potvrdu pored opcije Automatski pokreni auto back prilikom pokretanja programa i da zatim prečicu do programa postavite u Startup folder. Više o načinu na koji možete da postavite prečicu do programa u Startup folder možete da saznate na adresi: https://windows.microsoft.com/sr-Latn-CS/windows-xp/help/setup/run-programs-at-startup

VRAĆANJE REZERVNE KOPIJE PODATAKA - RESTORE

U tekstu koji sledi opisujemo postupak vraćanja rezervne kopije podataka, odnosno postavljanje rezervne kopije podataka kao radne.

 1. Pre nego što započnete postupak vraćanja rezervne kopije podataka uverite se, da se fajl koji sadrži rezervnu kopiju nalazi na vašem hard disku (ili drugom mediju kao što je CD ili USB) i da je raspakovan, odnosno da se ne nalazi u nekoj od arhiva (na primer .rar).
 2. Pokrenite program za pravljenje rezervne kopije podataka na način koji je opisan u prethodnom odeljku.
 3. Kliknite na dugme Uradi restore i na ekranu će se prikazati prozor kao na slici ispod:
  Prozor za vraćanje rezervne kopije - restore
 4. Vraćanje rezevne kopije baze podataka (restore) može da se obavi na dva načina:
  • Pravljenjem nove baze podataka na osnovu rezervne kopije. Da biste napravili novu bazu podataka na osnovu rezervne kopije potrebno je da u padajućem meniju Zameni bazu izaberete opciju Nova baza.
  • Zamenom neke od postojećih baza podataka rezervnom kopijom. U ovom slučaju je potrebno da u padajućem meniju Zameni bazu izaberete bazu podataka koju želite da zamenite.
 5. Sada treba da pronađete fajl koji sadrži rezervnu kopiju podataka tako što ćete da kliknete na dugme Browse.
 6. Odmah pošto to uradite na ekranu će se prikazati standardan Windowsov prozor za izbor foldera. Pronađite folder koji sadrži rezervnu kopiju baze podataka koju želite da vratite koristeći se standardnim tehnikama za rad sa fajlovima i folderima u Widnowsu.
 7. Pošto završite sa izborom foldera u tabeli će se prikazati njegov sadržaj, odnosno spisak fajlova koji se u njemu nalaze.
 8. Pronađite fajl koji sadrži rezervnu kopiju baze podataka i kliknite mišem na njega da biste ga selektovali. Fajl bi trebalo da ima ekstenziju .bak (na primer Sors2012.bak).
 9. Ostaje još samo da kliknete mišem na dugme OK koje se nalazi u donjem levom delu prozora (dugme na kome se nalazi slika znaka za potvrdu).

Datum poslednje izmene članka: 03.11.2012